KPMG 2015 Küresel Metal Sektörü Raporu

KPMG 2015 Küresel Metal Sektörü Raporu

Metal sektörü kuruluşları için çetin geçen yılın ardından herkes bir yandan yeni büyüme fırsatları ararken, diğer taraftan da ısrarlı bir şekilde maliyetleri düşürmeye odaklanmayı sürdürüyor.

1000

KPMG 2015 Küresel Metal Sektörü Raporu, metal sektörünün önündeki zorluk ve fırsatları net bir şekilde ortaya koyuyor ve KPMG’nin sektör uzmanlarının konuyla ilgili görüşlerine yer veriyor.

 

Rapora göre, metal kuruluşları bu yeni rekabet ortamında kazanmak için, ısrarlı bir şekilde, maliyet etkin satışları yürütmeye odaklanıyor. Metal sektöründen araştırmaya katılanların neredeyse yarısı birinci öncelik olarak satışta büyümeye atıfta bulunurken, yine eşit sayılabilecek oranda katılımcı da maliyet yapılarını küçültmeye odaklanacağını ifade ediyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 49'a yakını yoğun rekabet ve fiyatlar üzerindeki baskıların gelecek 2 yılda karşılaşılacak en önemli zorluklar olduğunu ifade ediyor.

 

2015 Küresel Metal Sektörü Raporu’nda öne çıkan başlıklar metal kuruluşlarının büyümeyi sağlama almak için birden çok yol denediğini ortaya koyuyor:

 

  • %60'ı yeni teknolojiyi benimsemenin ilerideki büyümeye yön vereceğini,
  • %43’ü yeni pazarlara açılarak büyüyeceklerini,
  • %40’ı Ar-Ge harcamalarını artıracağını, 
  • %85’i kendi kuruluşları açısından inovasyonun geleceğini şekillendirecek olan şeyin kuruluş içi teşebbüsler değil, ortaklıklar olduğuna inandığını,
  • %81’i daha şimdiden tedarikçilerle daha işbirlikçi iş modellerini benimsediğini söylüyor.

 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın