KPMG Ücretli Geçiş Kıyaslama Çalışması 2015

KPMG Ücretli Geçiş Kıyaslama Çalışması 2015

Ücretli geçiş alanında hizmet veren müşterilerimiz etkinliklerini arttırma konusunda istekli olup, aynı şekilde muhattap oldukları ilgili devletler, düzenleyici kurumlar, yatırımcılar ve kullanıcılar da bu isteği taşımaktadırlar.    Ancak ücretli geçiş hizmetlerine ilişkin dayanak sağlayacak nitelikte karşılaştırılabilir global bilgi bugüne kadar bulunmuyordu. Bu alanda hizmet veren müşterilerimizin pek azı “İyi” bir performansın ne olduğuna ilişkin kriterleri belirleyebilmiş durumda. Yönetim ve pay sahiplerinin maliyet, tahsilat veya operasyonel etkinlik gibi önemli ölçütleri karşılaştırmalarına yardımcı olabilecek global bir değerlendirme kıstası da bulunmuyor.

1000

Bu nedenle KPMG Global Altyapı ekibi KPMG Ücretli Geçiş Kıyaslama Çalışması 2015’i sunarak bu alanda hizmet veren firmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

40’tan fazla ücretli geçiş şirketi ve dünya çapında çeşitli ajanslardan elde edilen verilere dayanarak, bu rapor piyasadaki bu açığı kapatmayı hedeflemekte ve kamu ve özel sektör ücretli geçiş firmalarına ücretli geçiş sektörünün bugün karşı karşıya olduğu zorluklar, riskler, maliyetler ve fırsatlara ilişkin olarak emsalı bulunmayan derinlemesine bir analiz sunmaktadır. 

Araştırmada öne çıkan bulgular

 

Geçiş operatorlerinin ücret tahsilatında uygulamakta olduğu birçok yöntem bulunuyor

 

  • Araştırma katılımcılarının yüzde 91’i müşterilerine elektronik ücret ödeme imkanı sağladıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yüzde 43’ü kurumlarının hızlı geçiş imkanı sağladığını ve yüzde 23’ü ise bir çeşit kameralı faturalandırma sistemi kullandıklarını ifade etmişlerdir.

 

Teknolojik altyapıda sürekli güncelleme yapılıyor

 

  • Katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 53’ü) son beş yıl içerisinde ücretlendirme sistemlerine ilişkişn güncelleme yaptıklarını ve buna ek olarak yüzde 18’lik bir kesim ise ekipmanlarını ve sistemlerini sürekli olarak güncellediklerini ifade etmişlerdir.

 

Operatorlerin maliyet hesaplarına dahil ettikleri unsurlar önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor

 

  • Bazı operatörlerin tahsil edilecek maliyetlerinin, hasılatın yüzde 13’ü kadar düşük olabildiğini, buna karşılık olarak diğer bazı operatörler için ise bu oranın yüzde 60 ve üzerinde olabildiğini ortaya koymaktadır. 

 

Sektör her işlem için ortalama 0.43 ABD doları harcamaktadır

 

  •  En düşük maliyete sahip, operatörler maliyetlerinin işlem başına 0.26 ABD dolarının altında olduğunu ifade ederken, etkinliğin düşük olduğu operatörler maliyetlerinin işlem başına 0.59 ABD dolarının üstünde olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Bu rapor ücretli geçiş sektöründe etkinlik sağlanmasına yönelik pratik ve değer yaratmaya dayalı tartışmalara- altyapı hizmeti tarafları, devletler, yatırım yöneticileri ve düzenleyici kurumların dahil olduğu- geniş bir müşteri kitlesini dahil edebilme imkanı yaratan özgün ve değerli bir fırsat sunmaktadır.

 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın