FASB (Finansal Muhasebe Standartları Kurulu) Sigorta Poliçeleri Tasarısı

FASB Sigorta Poliçeleri Tasarısı

27 Haziran 2013’te FASB,  ASU (Muhasebe Standartları Güncelleştirmesi) üzerine bir teklif sundu. Söz konusu teklif, sigorta sektörü için muhasebe ve finansal raporlamayı, reasürans poliçelerini ihraç eden veya bunlara sahip olan kurumların türüne bakmadan reasürans poliçelerini değiştirecek.

1000
ASU teklifi geçmişe yönelik uygulamalarla ilgili ve erken devreye almanın önüne geçiyor. Teklif bir yürürlük tarihi belirlemenin yerine geri dönüşlerle yürürlük tarihinin belirlenmesini amaç ediniyor.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın