KPMG 2015 Küresel Üretim Sektörüne Bakış

KPMG 2015 Küresel Üretim Sektörüne Bakış

Üretim sektöründe yaşanan büyük değişimlerle birlikte, birçok üretici faaliyetlerini sürdürebilmek ve sektörde tutunabilmek için iş modelleri, faaliyet yapıları ve tedarik zincirlerinde önemli değişiklikler yapmaktadır.

1000

KPMG Küresel 6. Küresel Üretim Sektörüne Bakış  Raporu, küresel üretim sektörü üzerine küresel ölçekte yaptığı araştırmalarla üretim sektörü trendlerine ilişkin kapsamlı bir görüş açısı kazandırmaktadır. Söz konusu rapor; KPMG ortakları ve üretim sektörü liderleri tarafından ileriye yönelik yol gösterici tavsiyeler sunmaktadır.

 

Bu raporda yer alan görüşler, üreticilere faaliyet gösterdikleri rekabet çevresini daha iyi anlama olanağı sunacak ve kendi organizasyonlarını uzun dönem büyüme ve rekabet avantajı yaratma konusunda hazırlama olanağı sağlayacaktır.

 

Rapor, 386 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ankete 6 farklı sektörden katılımcılar dahil olmuştur; Havacılık ve Savunma, Otomotiv, Holdingler, Yaşam Bilimleri, Tıbbi Cihazlar, Mühendislik ve Endüstriyel Ürünler ve Metaller.

 

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için oldukça önem arz eden sanayi kuruluşları, havacılık ve savunma sanayi, metal sektörü ve bünyesinde birçok şirketi bulunduran holdinglere, KPMG Uluslararası ağının deneyim ve uzmanlığıyla, değer yaratan çözümler sunma amacı taşımaktadır.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın