KPMG 2015 Çin Ekonomisine Bakış

KPMG 2015 Çin Ekonomisine Bakış

KPMG 2015 Çin Ekonomisine Bakış raporu; Çin ekonomisi, doğrudan dış yatırım, doğrudan yabancı yatırımı gibi temel konular ile ilgili detaylı analiz ve yorumlara yer verirken, gelişen trendlerin ve fırsatların tespit edildiği sektörlere ilişkin genel bir görünüm sunmaktadır. Bununla birlikte 2015 yılına ilişkin öngörüleri de ele almaktadır.

1000

Çin’in Gayrisafi Yurt içi Hasılası (GSYİH) 2014 yılında %7,4 büyürken, hükümetin %7,5 hedefine çok yaklaşmıştır. Hizmet sektörü, toplam pazar içerisinde %48’lik bir paya sahip olup  ekonomide artan bir itici güç olarak öne çıkmaktadır.   

2014 yılında, Çin’in doğrudan dış yatırımı, daha fazla Çinli şirketin daha fazla ülkede ve sektörde yaptığı yatırımlar ile yeni bir seviyeye ulaşmıştır. Doğrudan dış yatırım toplamı 2014 yılında 2013 yılına göre çift haneli bir büyüme ile 120 milyar dolara ulaşmıştır.  Doğrudan yabancı yatırımı ise toplamda 119,6 milyar dolar ile %1,7’lik bir büyüme ile rekor seviyeleri yakalamıştır. Hizmet sektöründe doğrudan yabancı yatırımı %7,8’lik bir büyüme gösterirken, üretim sektörü çift haneli düşüşe imza atmıştır. Rapor gayrimenkul, altyapı gibi diğer önemli sektörlere ilişkin detaylı analizlere ve öngörülere yer vermektedir. 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın