Bir Suistimalcinin Profili 2013

Bir Suistimalcinin Profili 2013

Suistimal pek çok şirketin yaşadığı bir gerçek. Peki suistimali gerçekleştiren kişilerin ortak özellikleri olduğunu biliyor muydunuz? KPMG tarafından 2007 yılından beri her iki yılda bir hazırlanan “Bir Suistimalcinin Profili” raporu, işte bu özellikleri ortaya koyuyor. Bu yılki rapor, 78 ülkedeki KPMG üye firmalarının 2011–2013 yılları arasında soruşturmasını gerçekleştirdiği 596 suistimal vakasının analizini içeriyor ve suistimalcilerin genel özellikleri ve motivasyon kaynaklarıyla yetiştikleri çevre arasındaki nasıl bir ilişki olduğunu araştırıyor. 2011 yılında yayımlanan raporda ağırlıklı olarak suistimal örnekleri ve suistimalcilerin çeşitli özellikleriyle bunların önümüzdeki 5 yıl içinde ne yönde gelişeceği yer alıyordu. 2013 araştırmasında yer verilen 596 suistimalcinin profili de 2011’de ortaya konan tipik suistimalci profiliyle oldukça benzer özellikler taşıyor.  

1000

Bu yılki raporda KPMG firmalarının Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü liderlerinin öngördükleri trendleri dört maddede toplayabiliriz:

  • Hem operasyonları kesintiye uğratma hem de maddi kazanç elde etme peşinde olan, üstün teknolojileri kullanabilen, çeşitli suç örgütleriyle işbirliği içerisinde hareket eden “bilişim korsanları” gibi tehditlere karşı savunmasızlığın artmakta olduğu görülüyor.
  • Şirket içi ve şirket dışı suç ortaklarının birbirleriyle veya kendi aralarında yaptıkları gizli ittifak ve işbirliklerinde sürekli artan bir trend görülmesi, şirketlerin suistimalcilere karşı olan savunma mekanizmalarını, bağımsız denetim ve iç denetim önlemlerinin ötesine taşımaları gerektiğini vurguluyor.
  • Artık tek başına gerçekleştirilen vakalar olmaktan çıkıp diğer beyaz yaka suçlarında da yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluk, günümüz suistimalci profilinin sabit bir parçası haline gelmiş durumda ve suistimalcilerin kendi başlarına hareket etmelerine oranla, mağdur şirkete çok daha büyük maddi zarar veren danışıklı bir ilişki yaratma becerisini geliştiriyor.
  • Ekonomik istikrarsızlık, değişken sermaye piyasaları, yeni teknolojiler ve inovasyon, yeni muhasebe sistemleri, bilişim alanında dünyanın her yerinden erişim imkânının giderek artması ve sanal işlemlerin yapıldığı ortam, bu değişimlerden yasadışı biçimde faydalanarak kazanç temin etmek amacıyla gerekli yetkinlikleri gösterebilecek, suç dürtüsüne ve gerekçelere sahip insanlara birçok fırsat sunuyor.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın