Risk Yönetimi: Kurumsal değeri destekliyor

Risk Yönetimi: Kurumsal değeri destekliyor

Son global ekonomik krizin nedenlerinden biri, finansal kuruluşlar başta olmak üzere, önde gelen şirketlerin risk yönetimindeki zafiyetleri olarak kabul edildi. Dolayısıyla son 1.5 yılda pek çok ülke risk yönetimi konusunda çeşitli yasal düzenlemeler getirdi.

1000
Yeni Türk Ticaret Kanunu risk yönetimine gereken önemi vermiş; hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulunun şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi ve risklerin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü olması gerektiğini belirtmiştir. Bununla da kalmayıp, bu şirketlerde denetçinin riskin erken teşhis ve yönetimi uyarınca değerlendirme yapmasını ve bunun sonucunu bağımsız denetim raporunda yayınlamasını istemiştir. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde “Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi” denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde kurulmalıdır.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın