Ramazan Yurtvermez

Denetim Güvence Hizmetleri, Direktör

KPMG Türkiye

KPMG Türkiye’deki kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Enerji, ambalaj, gıda, ilaç, demir-çelik gayrimenkul, teknoloji, taşımacılık ve sigorta sektörlerinde geniş bir deneyim edinmiştir. Borsa Istanbul birincil halka arz ve yurtiçi tahvil ihracı halka arz tecrübelerininin yanı sıra Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ve SPK Finansal Raporlama Standartlarının UFRS ve US GAAP konularında da kapsamlı bir bilgiye sahiptir. Ekim 2021 tarihinden itibaren Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

  • Marmara Üniversitesi, Sermaye Piyasası, 2008

  • Marmara Üniversitesi, Muhasebe Denetimi, 2009

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • Sigorta Sektörü Bağımsız Denetim Lisansı

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı