Orhan Turan

Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

Orhan Turan 2018 yılından beri KPMG Türkiye’de Danışmanlık Bölümünde Re-finansman ve Yeniden Yapılandırma hizmetlerinden sorumlu olarak görev yapmaktadır. Şirketlerin finansal ve operasyonel dönüşümü ve değişim yönetimi konusunda derin bilgi birikimi ve saha tecrübesi vardır. İş hayatının 18 yıllık süresi boyunca Bankacılık sektöründe Kurumsal Bankacılık ve Kredi Tahsis bölümlerinde görev yapmış, bu sürenin son 8 yılını Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de farklı birim ve şubelerde yönetici olarak geçirmiştir. Bu dönem zarfında çok sayıda yeniden yapılandırma çalışmasının yürütülmesinde Banka adına aktif rol almıştır. 2007-2008 yılları arasında Kahve Dünyası’nda hızlı büyümenin yönetilmesi, finansmanı ve kurumsal yönetim altyapısının kurulması sürecinde, «Sorumlu Direktör» olarak görev yapmıştır.

2012-2014 yılları arasında 21 Bankanın dahil olduğu yeniden yapılandırma çalışmasında lider banka temsilcisi olarak;

 • Bankalar arasında müzakerelerin yürütülmesi ve uyumun sağlanması,
 • Şirket ve ortakları ile bankalar arasındaki iletişiminin yürütülmesi,
 • Yapılandırma koşullarının dizayn edilmesi ve hukuki metinlerin oluşturulması,

için koordinasyon ve liderlik rolünü üstlenmiştir.

Yapılandırma anlaşmasının tamamlanması ile birlikte;

 • Şirketin yakından izlenmesi,
 • Operasyonel dönüşümün gerçekleştirilmesi
 • İlave sermaye girişi sağlanması için yatırımcı görüşmelerinin yürütülmesi

amacıyla Bankaların önerisi ve Şirket Ortağı’nın mutabakatıyla 2014-2017 yılları arasında şirkette Genel Müdür olarak görev almıştır.

Yeniden yapılandırma ve operasyonel dönüşümün yanı sıra, refinansman uygulamaları, yapılandırılmış finansman yöntemleri, menkul kıymet ihraçları, şirket satın alma/satma süreçleri önde gelen uzmanlık alanları arasındadır. Demir Çelik, metal, gıda ve perakende sektörlerinde derin bilgi ve tecrübeye sahiptir.

 • Finansal Yönetim
 • Finansal yeniden yapılandırma
 • Hızlı Büyüyen Pazarlar
 • KOBİ
 • Küçük Şirketler
 • Ulusal Pazarlar
 • Uluslararası Pazarlar
 • İşlemler
 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler