Ebru Şar

Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

KPMG’deki Kariyerine 2007 yılında başlamıştır. Geniş sektörel deneyimi bankacılık başta olmak üzere diğer finansal kuruluşlar (aracı kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansman şirketleri) ile üretim ve hizmet sektörlerini içerir. Türkiye’deki muhasebe uygulamalarının yanı sıra, UFRS ve US GAAP konusunda da kapsamlı bir bilgiye sahiptir. Çeşitli sektörlerde halka arz, menkul kıymet ihraçları ve seküritizasyon çalışmalarında bulunmuştur.

  • İstanbul Üniversitesi, İşletme, 2007

  • Anadolu Üniversitesi, Perakende Yönetimi, 2007

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı