İsmail Önder Ünal

Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

KPMG’deki Kariyerine 1995 yılında başlamıştır. Geniş sektörel deneyimi inşaat, üretim, hizmet ve perakende sektörlerini sektörlerini içerir. KPMG Türkiye gayrimenkul ve altyapı sektör lideridir. KPMG Ankara ve İzmir ofisleri bağımsız denetim hizmetlerinden sorumlu ortak olarak çalışmaktadır. Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ve SPK Finansal Raporlama Standartlarının yanı sıra UFRS, US GAAP ve Sarbanes Oxley(SOX 404) konularında da kapsamlı bir bilgiye sahiptir.

  • Altyapı
  • Denetim
  • Kamu Politikası ve Düzenleme Değişim
  • Muhasebe standartları
  • UFRS Kabulü
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme,1995

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • SPK Bağımsız Denetim Lisansı

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı