Hakan Güzeloğlu

Finansal Vergi Hizmetleri Lideri, Vergi Bölümü Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

1998 yılında Arthur Andersen Vergi Bölümünde çalışmaya başlamıştır. 2006 yılından beri Ernst&Young’da kıdemli müdür olarak çalışan Hakan Güzeloğlu 2012 yılında KPMG’ye katılmıştır. Tasdik hizmeti kapsamında çeşitli sektörlerde (finans, üretim, pazarlama) faaliyet gösteren kurumlara Türk vergi mevzuatına yönelik denetimlerde bulunarak vergisel risklerin belirlenmesi ve çözüm yolları sunulması konularında çalışmalar yapmıştır. Özellikle bankacılık, diğer finans şirketleri ve yatırım fonlarının vergilendirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketlerin kurumlar vergisi ve gerçek kişilerin gelir vergisi yüklerinin hesaplanması ve vergi beyannamelerinin hazırlanması konularında çalışmalar yapmıştır. Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV ve diğer vergi kanunları ile dönem sonu işlemleri gibi konularda müşterilere verilen eğitimlerde eğitimci olarak görev almıştır. Kurumlara yönelik vergi planlama, şirket satın alma ve devir işlemlerinde, tax due diligence konularında kapsamlı bilgiye sahiptir.

  • Vergi
  • Lisans : Marmara Üniversitesi, Almanca İşletme Bölümü, 1998