Başak Diclehan

Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

KPMG Türkiye

KPMG’ye 2003 yılında katılan Başak Diclehan, 2014 yılında KPMG Transfer Fiyatlandırması departmanında Direktör olarak görev yapmıştır. 2019 itibarıyla Global Vergi Danışmanlığı departmanında Şirket Ortağı olarak görevine devam etmektedir. Başak Diclehan çok uluslu tüketim ve endüstriyel firmaların, çok uluslu distribütör firmaların ve diğer hizmet firmalarının tam tasdik denetimlerinde görev almıştır. Çeşitli şirket birleşmeleri ve özelleştirme projelerinde çalışmıştır. Finans sektöründe , çokuluslu tüketim firmaları , endüstriyel firmalar ve distribütör firmaların ve diğer hizmet firmalarının transfer fiyatlandırması dokümantasyon ve planlama çalışmalarının yürütülmesi görevlerinde bulunmuştur. Transfer Fiyatlandırması konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir.

  • Vergi