Nilgün Çallıalp

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Lideri, Vergi Bölümü Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

Nilgün Çallıalp, 17 yıldan fazla denetim, danışmanlık ve reel sektör tecrübesiyle KPMG Türkiye’nin Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri’nde ortak olarak çalışmaktadır. Aralık 2007 itibariyle KPMG Türkiye’nin Risk Yönetimi Danışmanlığı / Finansal Yönetim ve Raporlama Hizmetleri’ne katıldı. Bu tarihten itibaren global dönüştürme hizmetleri (UFRS, US GAAP), etkin finansal dönem kapanışı, finans fonksiyonunun yapılandırılması, muhasebe ve raporlama altyapılarının kurulması, bölümlere göre raporlama ve yönetim raporlarının tasarlanması, bütçeleme ve uzun vadeli planlama, muhasebe ve raporlama kitapçıklarının hazırlanması projelerinin yanı sıra UFRS ve bütçe içerikli eğitim projelerinde eğitmen olarak görev almıştır. Haziran 2014 tarihinden itibaren KPMG’nin Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri’nde görev yapmaktadır. Nilgün Çallıalp’in holding şirketleri, üretim, finans, perakende, medya, havacılık, ve turizm sektörleri konusunda geniş sektör deneyimi bulunmaktadır. Türk Muhasebe Standartları, UFRS, US GAAP ve diğer düzenleyici standartlar (Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK vb.) konularında kapsamlı bilgiye sahiptir.

  • Kurumlar vergisi
  • Vergi
  • Vergi Muhasebe
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

  • Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA)