Gökhan Atılgan

Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

KPMG’deki kariyerine 1996 yılında başlamıştır. 2006 yılında Yatırım Danışmanlığı bölümüne Direktör olarak atanmış ve 2007 yılından beri de Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. 2007 yılında KPMG Hollanda’da çalışmış ve Yatırım Danışmanlığı alanında alıcı ve satıcı taraf için yapılan projelerde deneyim kazanmıştır. 10 yıl süresince üretim, otomotiv, perakende, inşaat ve telekomünikasyon sektöründe pek çok müşterinin denetim çalışmalarında bulunmuştur. Finansal denetimin yanı sıra iç kontrol sistemleri denetimleri, şirket değerlemeleri gibi özel görevlerde de deneyim edinmiştir. Geniş sektörel deneyimi inşaat, üretim, kimya, tekstil, telekomünikasyon, hizmet ve perakende sektörlerini içerir. Türkiye’deki muhasebe uygulamalarının yanı sıra, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Amerikan Muhasebe Standartları (US GAAP) konularında kapsamlı bilgiye sahiptir.

  • Denetim
  • Vergi
  • Vergi Muhasebe Hizmetleri - UFRS
  • Vergi Muhasebe Hizmetleri - US GAAP
  • küresel Uyum Yönetim Hizmetleri
  • Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi,1996

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Ankara

  • SPK Bağımsız Denetim Lisansı

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı