Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KPMG Türkiye, ilgili kişilere ait kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde işlenmesini amaçlar.

KPMG Türkiye, kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde işler

KPMG Türkiye (“KPMG” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile KPMG Türkiye tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

KPMG Türkiye İşe Alım Süreci için Aydınlatma Metni

KPMG Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu

KPMG Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni