รายงานระดับโลกฉบับใหม่เผย Stakeholder capitalism ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบในการแข่งขัน

รายงานระดับโลกฉบับใหม่เผย Stakeholder capitalism หรือทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบในการแข่งขัน

รายงานเผย Stakeholder capitalism ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบในการแข่งขัน

EN | TH

รายงานประจำปีจาก KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium แสดงให้เห็นว่าธุรกิจครอบครัวทำให้ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญในโมเดลธุรกิจของตนได้อย่างไร โดยร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสำรวจ รายงานประสิทธิภาพระดับสูงในดัชนีความยั่งยืน

กรุงเทพฯ 2 พฤษภาคม 2566 – รายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลกจาก KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium เผยว่า ครอบครัวที่มีธุรกิจเป็นของตนเองเป็นทูตแห่งความยั่งยืนที่ยอดเยี่ยม เป็นผู้ที่สาธิตการปฏิบัติด้านความยั่งยืนได้ดีที่สุด สร้างคุณค่าร่วมกัน รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและบรรลุการเติบโตในระยะยาว

รายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลก “เส้นทางอันราบรื่น ธุรกิจครอบครัวนำทางสู่ความยั่งยืน” รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ส่วนบุคคลด้านความยั่งยืนของผู้นำธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียง รวมกับข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่รวบรวมจากธุรกิจครอบครัว 2,439 ราย ใน 70 ประเทศและเขตการปกครอง โดยรายงานใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ชี้ว่าความมุ่งมั่นของคนหลายรุ่นในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวจำนวนมากมีความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในมุมมองต่อมาตรการด้านความยั่งยืน จากเดิมที่มองว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนธุรกิจ กลายเป็นการลงทุนที่สำคัญในอนาคต

รายงานระบุว่าความยั่งยืนเป็นแนวคิดที่หลายครอบครัวธุรกิจคุ้นเคยและเป็นส่วนสำคัญของมรดกของครอบครัว ซึ่งเป็นคำกล่าวที่มีการวิเคราะห์หลักในหลายภูมิภาคและภาคส่วนธุรกิจมาสนับสนุน แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนนั้นฝังลึกอยู่ในค่านิยมของครอบครัวและรูปแบบธุรกิจนี้ การลงทุนในความยั่งยืนและการดำเนินงานในแนวทางที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่ถูกมองว่าเป็น 'สิ่งที่ควรทำ' เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของบริษัทอีกด้วย

แอนเดรีย คาลาโบร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ STEP Project Global Consortium กล่าวว่า "บริษัทที่สามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงชื่อเสียง ดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูง และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในปัจจุบัน ความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นทางธุรกิจที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ และบริษัทที่ล้มเหลวในการปรับตัวอาจต้องดิ้นรนเพื่อแข่งขันในโลกใหม่ที่มีคาร์บอนต่ำ”

Eight keys to sustainability performance

ทอม แมคกินเนส ผู้นำระดับโลก ฝ่ายธุรกิจครอบครัว KPMG Private Enterprise เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "ผมเชื่ออย่างแท้จริงว่าธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดเส้นทางแห่งความยั่งยืนนี้ไม่เพียงจะอยู่รอดเท่านั้น แต่จะประสบความสำเร็จในธุกิจด้วย ส่วนธุรกิจครอบครัวที่ไม่ก้าวให้ทัน มีแนวโน้มที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทางเลือกสำหรับบริษัทต่างๆ อาจมีเพียงสองทางนี้เท่านั้น ธุรกิจครอบครัวหลายเจ้า ประสบความสำเร็จโดยยึดหลักความยั่งยืนในหลายชั่วอายุคน และมีบทเรียนมากมายที่ทุกคนสามารถปรับใช้จากประสบการณ์เหล่านั้นได้”

รายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลกสรุปว่า ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้โดยลำพัง และพิจารณาว่าถึงเวลาแล้วที่บริษัทต่างๆ ทั่วโลกจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ของครอบครัวที่ทำธุรกิจ และทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนรุ่นต่อไป ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘การดำเนินธุรกิจตามปกติ’ (Business as usual)

ท่านสามารถอ่านรายงาน Global Family Business Report ได้ที่นี่

บรรณาธิการ:

เกี่ยวกับ STEP Project Global Consortium

โครงการ STEP Project Global Consortium (SPGC) เป็นโครงการวิจัยระดับโลกที่สำรวจแนวปฏิบัติของครอบครัวและธุรกิจภายในครอบครัวธุรกิจ และสร้างโซลูชั่นที่พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้นำธุรกิจครอบครัว SPGC มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำโครงการวิจัยธุรกิจครอบครัวระดับโลกที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ข้อมูลเชิงลึกของการวิจัยเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการพัฒนาทฤษฎีข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่สามารถนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แปลกใหม่และมีคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจและชุมชนนักปฏิบัติโดยรวม ด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลก SPGC เสนอโอกาสสร้างเครือข่ายสำหรับนักวิจัย เจ้าของธุรกิจครอบครัว และที่ปรึกษาจากห้าภูมิภาค

เข้าชมเว็บไซต์: www.spgcfb.org

เกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจครอบครัวระดับโลก KPMG Private Enterprise

ธุรกิจของคุณไม่หยุดนิ่ง และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับครอบครัวของคุณ ธุรกิจครอบครัวนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวของ KPMG Private Enterprise เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ และทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจครอบครัว KPMG Private Enterprise ประสานงานกับเครือข่าย เคพีเอ็มจี จากทั่วโลกที่ทุ่มเทเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำให้แก่ธุรกิจครอบครัว KPMG Private Enterprise เข้าใจดีว่าธรรมชาติของธุรกิจครอบครัวนั้นแตกต่างจากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว และต้องการแนวทางประกอบธุรกิจที่พิจารณาองค์ประกอบของครอบครัว

เข้าชมเว็บไซต์: kpmg.com/familybusiness

เกี่ยวกับ KPMG Private Enterprise

ความหลงใหลเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนผู้ประกอบการ และยังเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับที่ปรึกษาของ KPMG Private Enterprise เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จสูงสุด คุณรู้จัก เคพีเอ็มจี แต่อาจไม่รู้จัก KPMG Private Enterprise

ที่ปรึกษา KPMG Private Enterprise ในเครือข่ายเคพีเอ็มจีทั่วโลกทุ่มเทให้กับการทำงานกับคุณและธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในเส้นทางการเติบโต ไม่ว่าคุณจะต้องการมุ่งสู่จุดสูงสุดใหม่ เปิดรับเทคโนโลยี วางแผนเลิกกิจการ หรือจัดการการสืบทอดความมั่งคั่งหรือธุรกิจของคุณไปสู่รุ่นต่อไป ด้วยการทำงานกับ KPMG Private Enterprise คุณจะสามารถเข้าถึงที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งเข้าใจแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการของคุณ การเข้าถึงทรัพยากรทั่วโลกและเครือข่ายพันธมิตรของเคพีเอ็มจี จะช่วยให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของคุณคือทรัพย์อันล้ำค่าของ KPMG Private Enterprise

เข้าชมเว็บไซต์: kpmg.com/privateenterprise

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล”) ดำเนินการและให้บริการอย่างมืออาชีพ “เคพีเอ็มจี” ใช้เพื่ออ้างถึงบริษัทสมาชิกแต่ละแห่งภายในเครือข่าย เคพีเอ็มจี หรือบริษัทสมาชิกหนึ่งหรือหลายบริษัทรวมกัน

เครือข่าย เคพีเอ็มจี ดำเนินงานใน 143 ประเทศ และเขตการปกครอง โดยมีหุ้นส่วนและพนักงานมากกว่า 265,000 คน

บริษัท เคพีเอ็มจี แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างกัน และแยกจากกันตามกฎหมาย บริษัทสมาชิก เคพีเอ็มจี แต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบและหนี้สินของตนเอง

เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเอกชน ในประเทศอังกฤษ โดยการรับประกัน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้บริการแก่ลูกค้า
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรได้ที่ kpmg.com/governance

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ เครือข่ายเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กร เอกชน จำกัด ในอังกฤษ

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

กัมปนาท อินทร์ด้วง
อีเมล: kampanati@kpmg.co.th