เคพีเอ็มจี เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้านกฎหมายในเอเชียแปซิฟิก โดยสำนักกฎหมายจาก ซิโก้ ลอว์ เข้าร่วมเครือข่าย

นักกฎหมายมากกว่า 275 คน ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมเข้าร่วมบริษัทกฎหมายของเคพีเอ็มจี

นักกฎหมายมากกว่า 275 คน ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมเข้าร่วมบริษัทกฎหมายของเคพีเอ็มจี

EN | TH

นักกฎหมายมากกว่า 275 คน ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมเข้าร่วมบริษัทกฎหมายของเคพีเอ็มจี ทำให้เครือข่ายเคพีเอ็มจีมีศักยภาพด้านกฎหมายที่กว้างขวางในเอเชียแปซิฟิก และให้บริการครอบคลุมทั่วโลกใน 84 เขตการปกครอง

 

7 ธันวาคม 2565: องค์กรระดับโลก เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศว่าสำนักงานกฎหมายและทีมงานจากเครือข่าย ซิโก้ ลอว์ ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายเคพีเอ็มจี

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้นักกฎหมายมากกว่า 275 คน เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากฎหมายของเครือข่ายเคพีเอ็มจี ทำให้เคพีเอ็มจีมีศักยภาพด้านกฎหมายที่กว้างขวางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยนำเสนอบริการและโซลูชั่นผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านกฎหมายให้ทันสมัยทั่วทั้งองค์กร

สจ็วต ฟุลเลอร์ หัวหน้าฝ่ายบริการด้านกฎหมายทั่วโลก เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “การขยายธุรกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้เชี่ยวชาญจากเคพีเอ็มจีที่จะสนับสนุนลูกค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทวีคูณ ความต้องการความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงลึกและโซลูชั่นเทคโนโลยีระดับโลก อยู่ในระดับสูงมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สำหรับเครือข่ายเคพีเอ็มจี ข้อตกลงกับเครือข่ายกฎหมาย ซิโก้ จะเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็น 3,200 คน ในเขตการปกครอง 84 แห่ง โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

ฮานิม ฮัมซาห์ หุ้นส่วนผู้จัดการระดับภูมิภาค เครือข่ายกฎหมาย ซิโก้ กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักกฎหมายของเราได้เข้าร่วมกับเครือข่ายเคพีเอ็มจีทั่วเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะช่วยขยายข้อเสนอบริการด้านกฎหมาย และสร้างความเป็นผู้นำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ก้าวธุรกิจนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในวันครบรอบ 35 ปีของเรา หมายความว่าเรากำลังรับฟังและตอบสนองต่อผู้เชี่ยวชาญของเราอย่างชาญฉลาด เพื่อการเดินทางอย่างมืออาชีพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอาชีพการงานของพวกเขา”

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพการให้บริการกับเคพีเอ็มจี นักกฎหมายจาก ซิโก้ จะเข้าร่วมทีมนักกฎหมายกว่า 50 รายที่ KPMG Law ในประเทศไทย การรวมกันครั้งนี้ ประกอบกับองค์ความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้เคพีเอ็มจีสามารถนำเสนอการบริการด้านกฏหมายที่ครบวงจรมากขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมจากเครือข่ายนักกฎหมายจากเคพีเอ็มจีทั่วโลก”

ข้อตกลงนี้ จะดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในท้องถิ่น

การประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงานของ เคพีเอ็มจี ที่มุ่งมั่นนำเสนอความครอบคลุมทั่วโลกและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดการกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมือง การกำกับดูแลของรัฐบาลและกฎระเบียบ และการเพิ่มการแปลงเป็นดิจิทัล

บรรณาธิการ

สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ทีมจากเครือข่าย ซิโก้ ลอว์ ในประเทศไทย และเวียดนาม รวมเข้ากับเครือข่ายเคพีเอ็มจี ในประเทศเหล่านั้น เครือข่ายกฎหมาย ซิโก้ ในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะกลายเป็นสมาชิกของเครือข่ายเคพีเอ็มจี

ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมด ทีมจากบริษัทเครือข่าย ซิโก้ ลอว์ ในลาวจะเข้าร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ในลาวด้วย และเครือข่าย ซิโก้ ลอว์ ในฟิลิปปินส์ จะกลายเป็นสมาชิกของเครือข่ายเคพีเอ็มจี เครือข่าย ซิโก้ ลอว์ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ จะทำงานร่วมกับ เครือข่าย เคพีเอ็มจี

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล”) ดำเนินการและให้บริการอย่างมืออาชีพ “เคพีเอ็มจี” ใช้เพื่ออ้างถึงบริษัทสมาชิกแต่ละแห่งภายในเครือข่าย เคพีเอ็มจี หรือบริษัทสมาชิกหนึ่งหรือหลายบริษัทรวมกัน

เครือข่าย เคพีเอ็มจี ดำเนินงานใน 144 ประเทศ และเขตการปกครอง โดยมีหุ้นส่วนและพนักงานมากกว่า 236,000 คน ที่ทำงานในบริษัทสมาชิกทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของเครือข่ายเคพีเอ็มจี ดำเนินการในเขตการปกครอง 77 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากฎหมายกว่า 2,900 คน และเพิ่มสู่เขตการปกครอง 84 แห่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากฎหมายกว่า 3,200 คน หลังจากข้อตกลงกับเครือข่าย ซิโก้ ลอว์

บริษัท เคพีเอ็มจี แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างกัน และแยกจากกันตามกฎหมาย บริษัทสมาชิก เคพีเอ็มจี แต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบและหนี้สินของตนเอง

เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเอกชน ในประเทศอังกฤษ โดยการรับประกัน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้บริการแก่ลูกค้า

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ เครือข่ายเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัท เอกชน จำกัด ในอังกฤษ

เกี่ยวกับ บริษัท ซิโก้ ลอว์

ซิโก้ ลอว์ เป็นเครือข่ายแห่งแรกของสำนักงานกฎหมายอิสระชั้นนำในท้องถิ่นซึ่งมีสำนักงานอยู่ใน 10 ประเทศอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีสำนักงานอยู่ใน 18 เมือง ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากฎหมาย 300 คนของ ซิโก้ ลอว์ ช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการด้านกฎหมายที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและข้อมูลเชิงลึกระดับภูมิภาค

ติดต่อ:

Sebastian Lee (primary Asia Pacific contact)
Redhill Communications
+65 9649 2624 / sebastian.lee@redhill.asia

Christopher See
Corporate Affairs & Marketing, KPMG Asia Pacific
+65 8444 0428 / christophersee@kpmg.com.sg

Daniel Caines (primary global contact)
External Communications, KPMG International
+447762400262 / daniel.caines@kpmg.co.uk 

Ploi Phayakvichien
Markets, KPMG in Thailand
+66 814871281 / ploi@kpmg.co.th