เคพีเอ็มจี อาสาปลูกต้นไม้และสร้างกำแพงกรองฝุ่นเพื่อกรุงเทพฯ

KPMG Grow Green for Bangkok

KPMG Grow Green for Bangkok

10 พฤศจิกายน 2565 – ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กรุงเทพฯ  ผ่านกิจกรรม “เคพีเอ็มจี อาสาปลูกต้นไม้และสร้างกำแพงกรองฝุ่นเพื่อกรุงเทพมหานคร” หรือ “KPMG Grow Green for Bangkok” ณ สวนจตุจักร  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน KPMG ร่วมบริจาคต้นไม้และปลูกต้นไม้ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสิ่งแวดล้อมในสวนจตุจักร และเกาะกลางถนนพหลโยธิน บริเวณห้าแยกลาดพร้าวเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

KPMG Grow Green for Bangkok - เคพีเอ็มจี อาสาปลูกต้นไม้และสร้างกำแพงกรองฝุ่นเพื่อกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม“เคพีเอ็มจี อาสาปลูกต้นไม้และสร้างกำแพงกรองฝุ่นเพื่อกรุงเทพมหานคร” นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นสนับสนุนนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและ กําแพงกรองฝุ่นให้กรุงเทพมหานคร” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น ภายใน 4 ปี โดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้บริจาคต้นไม้ยืนต้นจำนวน 818 ต้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปปลูกตามแนวเกาะกลางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวยาวไปจนถึงคลองสามเสน และบริจาคกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และประชาชนนำไปปลูกตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังได้บริจาค ดินจำนวน 2,000 ถุง ไม้หลักค้ำยันจำนวน 400 ท่อน และอุปกรณ์การปลูก เพื่อสนับสนุนงานปลูกต้นไม้ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว “กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปณิธานของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม และสังคมของเรา ซึ่งรายละเอียดได้ถูกกล่าวไว้ใน Our Impact Plan หรือแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ของเคพีเอ็มจี ที่มุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายในด้านของ สิ่งแวดล้อม (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance)  และหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าวคือการที่องค์กรจะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero carbon emission) ภายในปี ๒๕๗๓ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน”

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

KPMG Grow Green for Bangkok

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล”) ดำเนินการและให้บริการอย่างมืออาชีพ “เคพีเอ็มจี” ใช้เพื่ออ้างถึงบริษัทสมาชิกแต่ละแห่งภายในเครือข่าย เคพีเอ็มจี หรือบริษัทสมาชิกหนึ่งหรือหลายบริษัทรวมกัน

เครือข่าย เคพีเอ็มจี ดำเนินงานใน 144 ประเทศ และเขตการปกครอง โดยมีหุ้นส่วนและพนักงานมากกว่า 236,000 คน ที่ทำงานในบริษัทสมาชิกทั่วโลก KPMG Law และ Global Legal Services ปัจจุบันดำเนินการในเขตการปกครอง 80 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากฎหมายกว่า 2,850 คน

บริษัท เคพีเอ็มจี แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างกัน และแยกจากกันตามกฎหมาย บริษัทสมาชิก เคพีเอ็มจี แต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบและหนี้สินของตนเอง

เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเอกชน ในประเทศอังกฤษ โดยการรับประกัน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้บริการแก่ลูกค้า

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรได้ที่ home.kpmg/governance

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ เครือข่ายเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัท เอกชน จำกัด ในอังกฤษ