แต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น และหัวหน้าแผนกกฎหมาย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทยแต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น และหัวหน้าแผนกกฎหมาย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทยแต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น และหัวหน้า....

  • 1000

กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2564  – เคพีเอ็มจี ประเทศไทย องค์กรชั้นนำด้านการให้บริการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาธุรกิจ ได้ประกาศแต่งตั้งอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เป็นหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น และกรรณิกา บุญเทียม เป็นหัวหน้าแผนกกฎหมาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

[เรียงจากซ้ายไปขวา] คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และคุณกรรณิกา บุญเทียม

[เรียงจากซ้ายไปขวา] คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และคุณกรรณิกา บุญเทียม 

“ผมเชื่อว่าคุณอรวรรณ และคุณกรรณิกาจะบริหารแผนกภายใต้กลยุทธ์และประโยชน์ขององค์กรเพื่อที่จะนำพาและให้โอกาสพนักงานของเราให้มีการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเรา” เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าว “ที่เคพีเอ็มจี เราเชื่อว่า การสร้างรากฐานของการเจริญเติบโตที่มั่นคง จำเป็นต้องมีการสนับสนุนและรับความแตกต่างภายในองค์กร และพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เราสามารถพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ผมภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำงานเคียงข้างไปกับผู้บริหารหญิงที่มีความสามารถ และพวกเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้บริหารและผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ๆ”

อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล จะมาบริหารงานแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น มีประสบการณ์และดูแลงานด้านคุณภาพงานสอบบัญชีขององค์กร ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี การให้บริการลูกค้า และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร จะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นเพื่อก้าวเข้าสู่อนาคต โดยจะเพิ่มความสำคัญด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ความน่าเชื่อถือ และผลักดันนโยบายขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่ไป (Environmental, Social and Governance – ESG)

“ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ซึ่งมีพนักงานกว่า 1,200 คน” อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล หัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น เคพีเอ็มจี ประเทศไทยกล่าว “เรามีความพร้อมในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการสอบบัญชีพร้อมทั้งพัฒนาแพล็ตฟอร์มสอบบัญชีอัจฉริยะขององค์กร รวมถึงพัฒนาบุคลากรของเรา ความยึดมั่นในคุณภาพงานสอบบัญชีของเรานั้นยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และเราจะเดินหน้าสนับสนุนแบบแผนการสอบบัญชีที่ดียิ่งขึ้น”

กรรณิกา บุญเทียม จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแผนกกฎหมายที่กำลังขยายตัวและมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า 40 รายของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ประสบการณ์ที่มากมายด้านการวางแผนกฎหมายและความรู้ด้านกฎข้อบังคับทั้งในและต่างประเทศ จะทำให้กรรณิกาและทนายความในฝ่ายกฎหมายขององค์กรสามารถสร้างคุณค่าและคำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ฝ่ายกฎหมายของเคพีเอ็มจี ประเทศไทยจะยังคงให้ปรึกษาที่มีคุณภาพด้านกฎหมายแก่ลูกค้าของเรา” กรรณิกา บุญเทียม หัวหน้าแผนกกฎหมาย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว “เราจะตั้งใจให้บริการลูกค้าโดยช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถก้าวผ่านสภาวะทางธุรกิจที่มีความท้าทายได้ ทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้ง ประกอบกับการสนับสนุนจากเครือข่ายการให้บริการด้านกฎหมายของเคพีเอ็มจีทั่วโลก จะทำให้เราพร้อมที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกค้าของเราเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไปในอนาคต”

 

English: KPMG in Thailand appoints new Head of Audit & Assurance and Head of KPMG Law

 

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 146 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 227,000 คนในบริษัทเคพีเอ็มจีทั่วโลก เคพีเอ็มจีในแต่ละประเทศเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการเป็นเอกเทศ  ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เคพีเอ็มจีได้ให้บริการใน 20 ประเทศและเขตการปกครอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและพนักงานรวม 50,000 ราย

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ เครือข่ายเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
อีเมล: ploi@kpmg.co.th