ข่าวและบทความ | 22 มีนาคม 2564

เคพีเอ็มจี ให้บริการเอาท์ซอร์สด้านบัญชีและภาษี

เคพีเอ็มจี ให้บริการเอาท์ซอร์สด้านบัญชีและภาษี

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2563 - การจัดการด้านบัญชีและภาษีเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขององค์กร โดยเฉพาะการจัดจ้างและรักษาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบด้านบัญชีและภาษีอีกด้วย ดังนั้น แต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมายในขณะที่กำลังใส่ใจกับงานซึ่งมีมูลค่าสูง เนื่องด้วยหลายองค์กรแสวงหาทางเลือกเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในระยะยาว จึงเกิดแนวโน้มขึ้นทั่วโลกในการหันมาใช้วิธีการจ้างบริการจากภายนอกองค์กรหรือเอาท์ซอร์ส (outsource) มากขึ้น

เพื่อช่วยองค์กรลดภาระในการจัดการกับภาระต่างๆ ด้านบัญชีและภาษี อันเป็นการทำให้องค์กรสามารถใส่ใจกับเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญกับองค์กรอย่างแท้จริงได้มากขึ้น เคพีเอ็มจีประเทศไทย ได้เปิดให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรที่สนใจทำธุรกิจในประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงบริการด้านการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การจดทะเบียนภาษี การจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดการด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเคลื่อนย้ายพนักงาน (global mobility services) การช่วยเหลือด้านการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐด้านภาษี การทำบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การยื่นงบการเงิน การติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกช่วงสอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ และบริการเลขานุการองค์กรเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมาย (corporate secretarial services)

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

การใช้บริการเอาท์ซอร์สให้ประโยชน์แก่องค์กรหลายประการ การใช้บริการเอาท์ซอร์สนั้นจะเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างผลกำไรให้แก่ธุรกิจโดยไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับความยุ่งยากในบางด้าน เช่น การจัดหาพนักงานประจำในบางตำแหน่ง ซึ่งยังต้องคำนึงถึงการสอนงาน สวัสดิการพนักงาน การฝึกอบรมและอื่นๆ นอกจากนี้การใช้เอาท์ซอร์สยังสามารถทำให้องค์กรเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมให้บริการตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นทางออกที่คุ้มทุนมากกว่า


เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว


เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทั้งองค์กรในประเทศและองค์กรข้ามชาติ เนื่องจากเรามีเครือข่ายทั่วโลก ในการให้บริการที่ครบวงจร พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายในการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปัจจุบันที่แต่ละองค์กรหันมาใช้บริการเอาท์ซอร์สมากขึ้น เราเชื่อว่าเคพีเอ็มจีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการให้บริการลูกค้า ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรด้วยบริการด้านบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลภาษี ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงผ่านการจัดการทางบัญชีและภาษี


อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
Head of Tax, KPMG in Thailand


ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการเอาท์ซอร์สทางบัญชีและภาษีได้ที่นี่

 

English version: KPMG launches end-to-end Accounting and Tax Outsourcing services

 

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 146 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 227,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในเครือข่ายสมาชิกทั่วโลก เคพีเอ็มจีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 48,000 คน

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
อีเมล: ploi@kpmg.co.th