เคพีเอ็มจี เจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในยุคดิจิทัล

การจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง New Reality หลัง COVID-19 ซึ่งจะเป็นการเจาะลึกเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

การจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง New Reality หลัง COVID-19 ซึ่งจะเป็นการเจาะลึกเทคโนโลยีต่างๆ

กรุงเทพฯ, 15 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564, 9:00-10:45น. จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง New Reality หลัง COVID-19 ซึ่งจะเป็นการเจาะลึกเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในระยะแรกของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ธุรกิจต่างตระหนักโดยเร็วว่าจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอด ธุรกิจต่างมุ่งความสนใจไปที่การทำอย่างไรให้องค์กรมีความยืดหยุ่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประโยชน์สูงสุด การวางระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางธุรกิจจำเป็นต้องเผชิญและตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท้าทายจากโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้น ปัจจุบันนี้ ธุรกิจต่างสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้แล้ว และถึงเวลาที่ทางธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนและตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาว และเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว และสามารถรับมือกับความท้าทายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

ทาง KPMG, Microsoft, A-Host และ Revolic ขอเชิญชวนท่านเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ในซีรีย์ A Day with Microsoft ภายใต้หัวข้อ New Reality หลัง COVID-19 ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะมีการเสวนาเรื่องการวางแผน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะพูดถึงเทรนด์ของธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับการปรับใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) การใช้ระบบอัตโนมัติในการดำเนินกระบวนการธุรกิจ (automated workflow) เครื่องมือในการทำงานร่วมกันต่างๆ อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่าย (connected device) เทคโนโลยีคลาวด์ และการจัดการภาษีผ่านเครื่องมือดิจิทัล เป็นต้น

ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้แล้ววันนี้

A Day with Microsoft - Series 1: Boost UP Workplace Productivity

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 146 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 227,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในเครือข่ายสมาชิกทั่วโลก เคพีเอ็มจีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 48,000 คน

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

Connect with us