ข่าวและบทความ | 1 กรกฎาคม 2563

คล็ดลับในการจัดการธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลาง

คล็ดลับในการจัดการธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลาง

1 กรกฎาคม 2563: เคพีเอ็มจี ได้ออกชุดเคล็ดลับเพื่อแนะแนวทางให้ธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทยสามารถดำเนินการและสร้างความเติบโตของธุรกิจตนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของปัจจุบันได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำคือคุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลาง เคพีเอ็มจีประเทศไทย คุณสุรยศ เชื้อพานิช กรรมการบริหารฝ่ายปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และคุณอวยชัย สุขวงค์ กรรมการบริหารฝ่ายภาษี เคพีเอ็มจีประเทศไทย

คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลาง เคพีเอ็มจีประเทศไทย และคุณสุรยศ เชื้อพานิช กรรมการบริหารฝ่ายปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจีประเทศไทย

สำหรับธุรกิจครอบครัวและผู้ประกอบการที่กำลังต้องการที่จะควบรวมและซื้อขายกิจการ (Merger & Acquisition – M&A) และการลงทุนทางธุรกิจนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจตามมาได้ ผู้ประกอบการควรจะเข้าใจว่าในกระบวนการ M&A มีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละขั้นตอนเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อน M&A ขั้นตอนการทำ M&A และขั้นตอนหลังทำ M&A เพื่อที่จะขจัดเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ธุรกิจและผู้ประกอบการต้องรู้วัตถุประสงค์ในการทำ M&A ที่ชัดเจน และต้องรู้จักอีกฝ่ายที่จะทำการซื้อขายกิจการด้วย จะต้องมีการตรวจสอบสถานะ ในเรื่องของการเงิน ภาษี กฎหมาย และเรื่องของการบริหารจัดการด้วย การกำหนดราคาซื้อกิจการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ M&A ได้ที่: สิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องคำนึงถึงในการขยายธุรกิจ

คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลาง เคพีเอ็มจีประเทศไทย และคุณอวยชัย สุขวงค์ กรรมการบริหารฝ่ายภาษี เคพีเอ็มจีประเทศไทย

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจจะเตรียมความพร้อมในการทำ M&A นั้น จำเป็นจะต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบที่ตามมาต่อการขยายธุรกิจ การวางแผนการบริหาร รวมไปถึงการเสียภาษีที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากฎหมายทางด้านภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงในการดำเนินธุรกิจ

ติตตามความรู้และคำแนะนำสำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลางในตอนต่อไปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจได้ที่ https://home.kpmg/th/

 

English version: Business tips for private enterprises

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชี ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี กฏหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 147 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 219,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในเครือข่ายสมาชิกทั่วโลก เคพีเอ็มจีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 46,000 คน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034
อีเมล: ploi@kpmg.co.th