ข่าวและบทความ | 26 มิถุนายน 2563

เคพีเอ็มจี ประเทศไทยแต่งตั้งอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล เป็นหัวหน้าฝ่ายภาษี

เคพีเอ็มจี ประเทศไทยแต่งตั้งอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล เป็นหัวหน้าฝ่ายภาษี

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

กรุงเทพฯ – 26 มิถุนายน 2563

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสอบบัญชี ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ได้แต่งตั้งคุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล เป็นหัวหน้าฝ่ายภาษี (Head of Tax) ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คุณอภิสิทธิ์ จะเข้ารับตำแหน่งห้วหน้าฝ่ายภาษีต่อจากคุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส และคุณเบญจมาศจะไปเน้นดูแลงานให้บริการด้านกฎหมายในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Head of KPMG Legal)

คุณอภิสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 17 ปี มีประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยให้บริการและให้คำปรึกษาด้านภาษีและธุรกิจแก่องค์กรทั้งในประเทศและองค์กรต่างชาติ คุณอภิสิทธิ์มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านภาษี การกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) โครงสร้างต้นทุนและการจัดสรรต้นทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจระหว่างประเทศและห่วงโซ่ธุรกิจให้แก่ลูกค้า

ก่อนหน้านี้คุณอภิสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในเคพีเอ็มจี ประเทศไทยหลายตำแหน่ง และสร้างประโยชน์อย่างมากให้แก่องค์กรในหลายๆ ด้าน ตำแหน่งที่ผ่านมาของคุณอภิสิทธิ์ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านภาษีและกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายการให้บริการการกำหนดราคาโอน

ความคิดเห็นในการแต่งตั้งครั้งนี้ คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “คุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำที่ฉลาด มีวิสัยทัศน์ และกล้าตัดสินใจโดยคำนึงถึงขวัญและกำลังใจของพนักงาน โดยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวทางให้แก่พนักงานของเราให้ดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุด คุณอภิสิทธิ์มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทำงานกับองค์กรทั้งในประเทศและองค์กรต่างชาติเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายได้ ผมมั่นใจว่าพนักงานด้านภาษีของเคพีเอ็มจี ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์จะสามารถนำพาลูกค้าของเราให้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ และกลายเป็นองค์กรที่สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในอนาคต”

คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล หัวหน้าฝ่ายภาษี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้กล่าวถึงบทบาทใหม่ครั้งนี้ว่า "ทีมงานด้านภาษีของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับลูกค้าของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการกับความท้าทายต่างๆ การทำตามข้อกำหนดกฎหมายและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ เราจะยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีผลกระทบกับลูกค้าของเรา สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และให้คำปรึกษาที่ทันต่อสถานการณ์ เราจะสร้างความไว้วางใจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเคพีเอ็มจีในฐานะผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือ”

 

English version: KPMG in Thailand appoints new Head of Tax, Abhisit Pinmaneekul

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชี ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี กฏหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 147 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 219,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในเครือข่ายสมาชิกทั่วโลก เคพีเอ็มจีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 46,000 คน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034
อีเมล: ploi@kpmg.co.th