เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง CEO

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีวาระ 5 ปี ต่อจากคุณวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน

1000
เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ปัจจุบันคุณเจริญดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสอบบัญชี คุณเจริญเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญรอบด้าน เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจโดยเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของเคพีเอ็มจีมายาวนาน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบลูกค้ารายสำคัญหลายราย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการสร้างและเป็นผู้นำคณะบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย

“คุณวินิจ เป็นผู้นำที่มีความสามารถในการพลิกโฉมองค์กร และผมจะสานต่อความเข้มแข็งขององค์กรที่ท่านได้สร้างไว้ ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เคพีเอ็มจีเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก เราพร้อมลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านบุคลากร การให้บริการ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเคพีเอ็มจีมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การยึดมั่นในคุณภาพ ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณจะเป็นรากฐานในการให้บริการของเคพีเอ็มจี” คุณเจริญกล่าว

หลังจากการทำงานในเคพีเอ็มจีที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน คุณวินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2562 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวินิจได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ขยายขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าและกระชับความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ได้อย่างแน่นแฟ้น

“คุณเจริญเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนให้แก่พนักงาน ลูกค้า และสังคมของเรา” คุณวินิจกล่าว

ปัจจุบันคุณวินิจและคุณเจริญทำงานร่วมกันเพื่อให้การส่งมอบตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินงานใน 153 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 207,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเคพีเอ็มจีจะถือเป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล  (KPMG International) เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกเคพีเอ็มจีเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

 

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชี ภาษี และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

 

English version: Charoen Phosamritlert elected CEO of KPMG in Thailand, effective 1 October 2019

 

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us