Photo Release - 16 August 2017

Photo Release - 16 August 2017

เคพีเอ็มจี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคอีสาน

1000
เคพีเอ็มจี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคอีสาน

เคพีเอ็มจี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคอีสาน

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ (ซ้าย) เป็นตัวแทน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจากการระดมทุนของพนักงานและบริษัทรวม 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและส่งกำลังใจสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคอีสาน โดยมี คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us