Press Release - 18 May 2017 (Thai)

Press Release - 18 May 2017 (Thai)

เคพีเอ็มจีให้บริการปรึกษาด้านการทำธุรกิจในประเทศไทยในอนาคต: เทคโนโลยีทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Analytics), Internet of Things (IoT) และอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crimes)

1000
เคพีเอ็มจีให้บริการปรึกษาด้านการทำธุรกิจในประเทศไทยในอนาคต: เทคโนโลยีทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Analytics), Internet of Things (IoT) และอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crimes)
  • กลุ่มที่ปรึกษา (Consulting Practice) ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทยเปิดให้บริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation)

  • งานวิจัยค้นพบว่าเทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคและองค์กรในอีกสามปีข้างหน้าได้แก่ ระบบ cloud, Internet of Things (IoT), โทรศัพท์มือถือ, การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Analytics – D&A), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI), และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

  • เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จับมือกับเคพีเอ็มจี ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการหุ่นยนต์, Data & Analytics, IoT และการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในแวดวงธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และ Internet of Things (IoT) ทำให้องค์กรต่างจำเป็นต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับองค์กร งานวิจัยของเคพีเอ็มจีภายใต้หัวข้อ “The Changing Landscape of Disruptive Technologies” พบว่าเทคโนโลยีบางชนิดได้รับความสนใจจากองค์กรมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค หรือเทคโนโลยีสำหรับองค์กร

 

ด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคนั้น เคพีเอ็มจี เปิดเผยว่าเทคโนโลยีที่ได้รับความสำคัญจากองค์กรต่างๆ ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ ระบบ cloud, เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ, Data & Analytics และ IoT โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กรนั้น องค์กรต่างมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ ระบบ cloud, IoT, ระบบมือถือ และ Data & Analytics ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในองค์กรต่างๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ องค์กรต่างเห็นว่า Robotics และ AI จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในอีกสามปีข้างหน้า

 

“การปรับใช้เทคโนโลยี และการลงทุนในบุคลากรให้เอื้อประโยชน์กัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในองค์กร ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จในอนาคต ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน IoT และ Data & Analytics เปิดโอกาสให้องค์กรเข้าใจการทำงานของ supply chain ประกอบกับข้อมูลของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งและตลอดเวลา” นายริชาร์ด แฮนลีย์, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม จากเคพีเอ็มจี สหรัฐอเมริกา กล่าว 

 

ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างไรกับองค์กรในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนนั้น นายวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเคพีเอ็มจีประเทศไทย พม่า ลาว ได้กล่าวว่า “การเปิดรับและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับองค์กรไม่สามารถทำได้สำเร็จโดยเพียงแค่การปรับเปลี่ยนเพียงอย่างหรือสองอย่าง การปรับใช้เทคโนโลยีจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งรวมไปถึงการรวมมันเข้ากับกลยุทธ์และการบริหารองค์กร เคพีเอ็มจีประเทศไทยกลุ่ม Consulting Practice สามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยสามารถปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร้รอยต่อและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้”

 

เคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ของเคพีเอ็มจีอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้สามารถปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรเหล่านั้น

 

กลุ่ม Consulting Practice ของเคพีเอ็มจีประเทศไทยมุ่งเน้นการให้บริการด้านระบบดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจของลูกค้าในทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น การช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบดิจิทัล (Digital Transformation) การเข้าใจกฎข้อบังคับต่างๆ การจัดการค่าใช้จ่าย และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ และเพิ่มผลประกอบการให้แก่บริษัท

 

ตอนนี้ทางเคพีเอ็มจีประเทศไทยเปิดให้บริการทางการจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน วิทยาการหุ่นยนต์AI, IoT, Data & Analytics และการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งทางเคพีเอ็มจีประเทศไทยได้มีการร่วมมือกับ เคพีเอ็มจีประเทศญี่ปุ่นในการช่วยให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนั้นๆ 

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us