Long‐Term Resident Visa & Tax Benefits

Long‐Term Resident Visa & Tax Benefits

วีซ่าระยะยาว และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่บุคคลากรต่างชาติศักยภาพสูง

รัฐบาลได้อนุมัติและเปิดตัววีซ่าประเภทใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษกิจและดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยโดยอำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งเสริมการจ้างงานให้ง่ายขึ้น และลดขั้นตอนดำเนินงานซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังตอบรับกับกระแส “Work from Anywhere-ทำงานได้จากทุกที่” โดยการอนุมัติวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานจากระยะไกลให้แก่นายจ้างในต่างประเทศ และใช้เวลาในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจติดอันดับต้นๆของโลก

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “Long-Term Resident Visa and Tax Benefits” โดยผู้เชี่ยวชาญจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่จะมาให้ความรู้และพูดคุยสำหรับผู้สนใจ หากท่านต้องการให้บุคคลากรต่างชาติศักยภาพสูงของท่านได้รับสิทธิวีซ่าระยะยาวนี้ ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มเตรียมการอย่างไร หรือต้องการทราบว่าบุคคลากรที่มีศักยภาพของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนั้น ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จึงรวบรวมหัวข้อนำเสนอที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 • ประเภทของวีซ่าระยะยาว หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอวีซ่าแต่ละประเภท
 • ขั้นตอนการขอวีซ่า และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือวีซ่า
 • เจาะลึกประเด็นสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ถือวีซ่าในแต่ละประเภท รวมทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับกลุ่มผู้ถือวีซ่าประเภทผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

  

Untitled Document

รายละเอียดงานสัมมนา

ภาษา

ไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (15 Targeted Industries ด้านล่าง) และผู้ที่สนใจ

 • Automotive industry
 • Electronics industry
 • Affluent tourism industry
 • Agricultural, food, and biotechnology industry
 • Transportation and logistics industry
 • Automation and robotics industry
 • Aviation, aerospace, and space industry
 • Biofuels and bio-chemical industry
 • Petrochemical and chemical industry
 • Digital industry
 • Medical industry
 • National defense industry
 • Direct and significant supporting industries for the circular economy, e.g. fuel production from waste or water resource management, etc.
 • International Business Center (IBC)
 • Other industries in which the foreign applicants for the qualification endorsement must work with special expertise in one or more

วันและเวลา

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
13:30 น. – 14:00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
14:00 น. – 15:30 น. สัมมนาให้ความรู้
15:30 น. – 16:00 น. ถามตอบและแสดงความคิดเห็น
16:00 น. เป็นต้นไป Networking

สถานที่

ห้อง The Hive เคพีเอ็มจี ประเทศไทย 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Map)

การลงทะเบียน

โปรดลงทะเบียนภายในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 โดยคลิก ที่นี่
งานสัมมนาฯครั้งนี้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ 100 ท่าน ตามลำดับการลงทะเบียนล่วงหน้า และจำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 ท่านเท่านั้น

ผู้ประสานงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกัณฐิกา พิชัยศรทัต อีเมล: kanthika1@kpmg.co.th

 

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านในงานสัมมนา
“Long‐Term Resident Visa & Tax Benefits: วีซ่าระยะยาว และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่บุคคลากรต่างชาติศักยภาพสูง”

Speakers

คุณปาณิศา ศรีเหรา - กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณปาณิศา ศรีเหรา

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณเรืองฤทธิ์ ขันทแพทย์ - ผู้จัดการ ที่ปรึกษาภาษี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณเรืองฤทธิ์ ขันทแพทย์

ผู้จัดการ ที่ปรึกษาภาษี
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

informative image