Shape your future

งานสัมมนา วันที่ : 1 มีนาคม 2566 เวลา: 9.00 – 12.00 น. ณ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

งานสัมมนา วันที่ : 1 มีนาคม 2566 เวลา: 9.00 – 12.00 น. ณ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ในหลากหลายรูปแบบ องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ ตลอดจนนำเอาศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด จึงจะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน อาทิเช่น AI (ปัญญาประดิษฐ์), Cloud solution (การทำงานและจัดการข้อมูลบน Cloud), Mobile App (ระบบทำงานผ่านทางมือถือ) และ SuperApps (แอพลิเคชั่นที่ครอบคลุมรวมทุกบริการขององค์กรเข้าด้วยกัน) ล้วนเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ซึ่งในงานสัมมนานี้ นอกจากคุณจะได้รู้จักกับเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations and Customer Engagement on Cloud และการพัฒนาระบบแบบ Low-Code บน Microsoft Power Platform แล้ว งานนี้จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่องค์กรอาจจะกำลังเผชิญในหลายรูปแบบที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบทางธุรกิจในวงกว้าง พร้อมเปิดรับข้อซักถามระหว่างผู้เข้าร่วมงานและวิทยากรรับเชิญอีกด้วย

กำหนดการ

Untitled Document
8.30 – 9.00 น.

Registration and Reception

ลงทะเบียน

9.00 – 9.10 น.

KPMG and Microsoft Introduction

ทำความรู้จักกับผู้บรรยายจากทั้งสองบริษัท

9.10 – 9.30 น.

Digital to the Core: Update 2023 KPMG Technology Survey Report

พบกับเทรนด์เทคโนโลยีจากทั่วโลกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในปี 2023

โดย คุณวรีพร อาชาวรฤทธิ์ (เคพีเอ็มจี ประเทศไทย)

9.30 – 10.00 น

Do More with Less by Microsoft Technology

โซลูชั่นส์และเทคโนโลยีล่าสุดจากไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โดย คุณสรุจ ทิพเสนา (ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย))

10.00 – 10.55 น.

Connect the dots, double the impact. Powered your business, accelerate value. Earn the Trust, grow with confidence

เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายด้วย แนวทางการทำงานแบบ KPMG Connected and Powered enterprise ซึ่งร่วมกับ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, Customer Engagement และ Power Platform สร้างความน่าเชื่อถือ เติบโตด้วยความเชื่อมั่นและปลอดภัยด้วย Azure Sentinel และ Purview

โดย คุณชัยสถิตย์ สถิตย์เสมากุล, คุณณัฐพล ลิ้มวรรณดี และ คุณวาริท นำชัยศิริ (เคพีเอ็มจี ประเทศไทย)

10.55 – 11.05 น.

Wrap-up

สรุปสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต Shape Your Future

11.05 – 12.00 น.

Coffee Break with Digital Exhibition

นิทรรศการดิจิทัลที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ KPMG ที่ร่วมกับ Microsoft พร้อมให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

การลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา

  

ภาษา: ไทย

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา: C-level และผู้จัดการ

วันที่และเวลา: วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่:  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ชั้น 48 ทาวเวอร์ 2 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (BTS ช่องนนทรี) แผนที่

การลงทะเบียน: กรุณาลงทะเบียน ก่อน 27 กุมภาพันธ์ 2566 

ผู้ติดต่อ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมมนานี้ โปรดติดต่อ คุณกันต์ email: kan1@kpmg.co.th

วิทยากร

วรีพร อาชาวรฤทธิ์

วรีพร อาชาวรฤทธิ์
หุ้นส่วน ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ (Technology and Innovation)
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณวรีพร ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ในฝ่าย ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ มานานกว่า 17 ปี โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบกระบวนการการทำงานทางธุรกิจ การออกแบบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับระบบบัญชีการเงิน (ERP) ให้กับลูกค้าในหลากหลาย ธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจก่อสร้าง

ชัยสถิตย์ สถิตย์เสมากุล

ชัยสถิตย์ สถิตย์เสมากุล
ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ (Technology and Innovation)
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณชัยสถิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ในฝ่าย ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการออกแบบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับระบบบัญชีการเงิน (Microsoft ERP) ในโซลูชั่นที่มีความซับซ้อน รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ (System Integration) สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ และ โรงงานอุตสาหกรรม 

ณัฐพล ลิ้มวรรณดี

ณัฐพล ลิ้มวรรณดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ (Forensic)
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณณัฐพล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ในฝ่าย ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ มานานกว่า 8 ปี โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้กับลูกค้าในหลากหลาย ธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจสุภาพ ธุรกิจท่าเรือและการขนส่งสินค้า และธุรกิจก่อสร้าง

 

วาริท นำชัยศิริ

วาริท นำชัยศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ (Cyber Security)
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณวาริทดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ในฝ่าย ที่ปรึกษาด้าน Cyber Security โดยมีประสบการณ์ทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการวางแผนติดตั้งและดูแลเครือข่ายของระบบงานคอมพิวเตอร์ การวางแผนติดตั้งระบบคลาวด์ การออกแบบระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร ประสบการณ์ที่สำคัญดังกล่าว ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายธุรกิจ เช่น การเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม สาธารณูปโภค และธุรกิจค้าปลีกต่างๆ

สรุจ ทิพเสนา

สรุจ ทิพเสนา
ผู้อำนวยการ ฝ่ายโซลูชั่นองค์กร 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

คุณสรุจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation, Cybersecurity, Infrastructure Modernization และ Modern Data Estate

นอกเหนือจากบทบาทของผู้อำนวยการแล้ว คุณสรุจยังดำรงตำแหน่ง Chief Information Security Officer (CISO) ที่ไมโครซอฟท์ประเทศไทย เป็นผู้นำทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security team) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกองค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

informative image