Empowering your business in the next normal

Webinar | วันที่: 10 มีนาคม 2022 | เวลา: 9.00 – 10.30 น.

Webinar | วันที่: 10 มีนาคม 2022 | เวลา: 9.00 – 10.30 น.

Empowering your business in the next normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้ง “Digital disruption” ในแต่ละธุรกิจยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จึงเป็นตัวเร่งให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตสำหรับปี 2565 สู่วิถีปกติยุคใหม่ (The Next Normal) ต่อจากความปกติแบบใหม่ (The New Normal) ในปี 2564

เทคโนโลยีใหม่ อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การทำงานและจัดการข้อมูลผ่านออนไลน์ (cloud solution), การทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid working) และ Mobile Application ล้วนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากคุณจะได้รู้จักกับเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิเช่น Microsoft ERP and CRM on cloud และการพัฒนาระบบแบบ Low-Code บน Microsoft Power Platform สำหรับยุค The Next Normal แล้ว งานนี้จะพาคุณเข้าใจถึงความสำคัญ การเตรียมตัว การวางแผน ไปจนถึงเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดรับข้อซักถามระหว่างผู้เข้าร่วมงานและวิทยากรรับเชิญอีกด้วย

กำหนดการ

9.00 – 9.15 น.

ผลกระทบจากโควิด-19 และ 6 เทรนด์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในปี 2565

สะท้อนมุมมองผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และทำความรู้จักกับเทรนด์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในปี 2565

9.15 – 9.45 น.

การวางรากฐานทางดิจิทัล

พบกับกุญแจทางเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อช่วยองค์กรปรับตัวได้อย่างราบรื่นและเติบโตอย่างเหนือชั้น

9.45 – 10.00 น.

พบกับ KPMG Powered Enterprise

ก้าวไปอย่างมั่นใจกับเคพีเอ็มจีด้วยแนวทางการทำงานของ KPMG Powered Enterprise ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากลูกค้าทั่วโลก

10.00 – 10.15 น.

สรุปประเด็นสำคัญ

การเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง Microsoft และ เคพีเอ็มจีจะช่วยคุณได้อย่างไร

10.15 – 10.30 น. ช่วงถาม-ตอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับสัมมนา

ภาษา: ไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา: C-level และผู้จัดการ 

วันที่และเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2022 เวลา 9.00-10.30 น.

ระบบที่ใช้งาน: MS Teams Live

ผู้ติดต่อ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมมนานี้ โปรดติดต่อ คุณกันต์ email: kan1@kpmg.co.th

ผู้บรรยาย

วรีพร อาชาวรฤทธิ์
ผู้อำนวยการ – ฝ่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ (เทคโนโลยี และนวัตกรรม)
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ณัฐวุฒิ ทิพย์แสนพรหม
ผู้จัดการฝ่ายคู่ค้า - แอปพลิเคชันทางธุรกิจ
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

 

informative image