ผลกระทบวิกฤติ COVID-19 และแนวทางการรับมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

รับชม Facebook Live ย้อนหลัง และ Download เอกสารประกอบการเสวนา

รับชม Facebook Live ย้อนหลัง และ Download เอกสารประกอบการเสวนา

Event Resources

Special Talk - ผลกระทบวิกฤติ COVID-19 และแนวทางการรับมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การเสวนาหัวข้อ ผลกระทบวิกฤต COVID-19 และแนวทางการรับมือของธุรกิจ SMEs

📅 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13:30 - 15:00
📹 ผ่านทาง Facebook Live: Click here

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
 • แนวทางการรับมือของธุรกิจ SMEs ฝ่าวิกฤต COVID-19 การบริหารกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนในช่วงวิกฤติ
 • ผลกระทบจาก COVID-19 กับรายงานทางการเงิน
 • มาตรการบรรเทาผลกระทบของภาครัฐ

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

 • ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
  กรรมการบริหาร
  Head of Private Enterprise

 • ช่อทิพย์ วรุตบางกูร
  กรรมการบริหาร - ที่ปรึกษาธุรกิจ

 • อวยชัย สุขวงค์
  กรรมการบริหาร - ภาษี
informative image