งานสัมมนา “กลยุทธ์เพิ่มค่า สร้างโอกาสต่อ ยอดธุรกิจ”

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องลำตะคอง 1 โรงแรม แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องลำตะคอง 1 โรงแรม แคนทารี โคราช

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบัวหลวงเวนเจอร์ จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน สัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์เพิ่มค่า สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงในการนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องลำตะคอง 1 โรงแรม แคนทารี โคราช จ. นครราชสีมา  

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน 
หรือ ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้มายัง kan1@kpmg.co.th

      ชื่อ-นามสกุล -

      บริษัท -

      ตำแหน่ง -

      อีเมลล์ -

      เบอร์โทร -

 

ติดต่อ: คุณกันต์ บุญเหลือ โทร +66 2 677 2583 อีเมล kan1@kpmg.co.th

สถานที่: ห้องลำตะคอง 1 โรงแรม แคนทารี โคราช จ. นครราชสีมา  

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (แผนที่ตามแนบ)

ค่าสัมมนา: ฟรี

กำหนดการสัมมนา

เวลา รายละเอียด
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.35 น. กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
โดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
13.35 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน
โดย คุณชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา
13.40 – 13.45 น. กล่าวเปิดงาน
โดย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา
13.45 – 13.50 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
13.50 – 14.20 น.

กล่าวเปิดงานและบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์เพิ่มค่า สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในตลาดทุนไทย”

โดย คุณอำนวย จิรมหาโภคา

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

14.20 – 14.50 น.

การบรรยายหัวข้อ “กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) พันธมิตรพาธุรกิจก้าวกระโดด”

โดย คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

14.50 - 15.20 น.

การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและภาษีที่ช่วยเสริมกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจ”

โดย คุณวารี ชยานุวัฒน์

ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาภาษีและกฎหมาย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

15.20 – 16.10 น.

การอภิปรายหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์จริงในการเข้าตลาดทุน ไม่ยากอย่างที่คิด” โดย

1. คุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2. คุณสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

3. คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

4. คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล

ผู้อำนวยการ ส่วนงานที่ปรึกษา เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

16.10 - 16.30 น. ถาม-ตอบ

Contacts

informative image