หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

24 January 2018, 8:30AM - 12:00PM, ICT

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15” ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้อง Training Room 1 & 2, ชั้น 48 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้

 

  1. ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบัน
  2. หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

 

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) ได้ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

Contacts

KPMG Executive Briefing: Preparing for TFRS 15

Connect with us

กำหนดการสัมมนา

เวลา

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

ผู้บรรยาย

8:30 – 09:30

ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบัน

คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล

09:30 – 10:15

หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล

10:15 – 10:30

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10:30 – 12:00

หลักการบัญชีการรับรู้รายได้ใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ(ต่อ)

คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล

สถานที่: 

ห้อง Training Room 1 & 2, ชั้น 48 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร แผนที่
ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ เพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ฟรี 6 ชั่วโมง

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ติดต่อผู้ประสานงาน

คุณกวีวร ปั่นทอง  
โทรศัพท์ 02 677 2217
E-mail: kaweeworn@kpmg.co.th