Konfliktmineraler

Konfliktmineraler

Handlar ni mineraler i oro drabbade länder? KPMG hjälper er identifiera och bedöma risker i leveranskedjan, samt hantera rapportering och revision.

Företag måste undvika att bidra till konflikt vid inköp av mineraler.

Företag måste respektera de mänskliga rättigheterna och undvika att bidra till konflikt vid inköp av mineraler

Begreppet konfliktmineraler omfattar fyra specifika mineraler som bryts i konflikt- och högrisk länder. Mineralerna är guld, tenn, tantal och tungsten. Tillsammans kallas de "3TG".

På senare år har det kommit lagstiftning och branschinitiativ som syftar till att handeln med konfliktmineraler ska upphöra. Bland de mest tongivande är den amerikanska lagstiftningen, Dodd-Frank Act, som omfattar konflikt mineraler som utvinns i Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder, och som påverkar de företag som är registrerade på amerikanska börsen (US Securities and Exchange Commission – SEC). Dessa företag är ålagda att årligen lämna in en rapport till börsen om hur de säkerställt spårbarheten av konfliktmineraler för att säkerställa att de inte kommer från Demokratiska republiken Kongo eller dess angränsande länder.

EU-lagstiftning uppmuntrar ansvarsfulla inköp av mineraler

I mars 2013 inledde EU-kommissionen ett offentligt samråd som undersöker möjligheten om en EU-lagstiftning för att uppmuntra ansvarsfulla inköp av mineraler från konfliktdrabbade och högriskområden. I maj 2017 antogs lagförslaget som omfattar alla importörer av de fyra konfliktmineralerna. Den största skillnaden mellan the Dodd-Frank Act och EUs strategi är att EU-förordningen inte bara kommer att begränsas till Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder. Några exempel på branschinitiativ är ”The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-risk Areas” och “The London Bullion Market Association (LBMA) Responsible Gold Guidance” som även de syftar till att hjälpa företag respektera de mänskliga rättigheterna och undvika att bidra till konflikt vid inköp av mineraler.

Ökade krav på spårbarhet och ansvarsfulla inköp

Lagkrav om spårbarhet i leverantörsledet ökar sålunda, samtidigt som intressenter ställer ökade krav på spårbarhet och ansvarsfulla inköp, vilket gör det viktigt att ha väl fungerande processer på plats för att dels kunna säkerställa spårbarheten samt att ställa hållbarhetskrav på leverantörsledet. Alla företag som levererar till SEC-registrerade företag påverkas, oavsett var de är baserade. Nu omfattas även alla företag inom EU som importerar metaller eller delar som innehåller konfliktmineraler samt smältverk och raffinaderier som köper dessa mineraler från konflikt- eller högriskområden. Inget företag kan alltså känna sig säkra och luta sig tillbaka och titta på.

På KPMG kan vi hjälpa företag med:

  • Att utforma och implementera verktyg för uppföljning av leverantörer inklusive styrning, övervakning och rapporteringsstrukturer.
  • Identifiera och bedöma risker i leveranskedjan genom Due Diligence.
  • Hantera rapporteringskrav och revision. Vi är bland annat godkända enligt LBMA för revision (LBMA Approved Service Provider).

Kontakta oss