Ökade krav för hållbarhetsrapportering - är du redo för CSRD?

Från och med 1 januari 2024 träder direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft.

Från och med 1 januari 2024 träder direktivet CSRD i kraft.

Företag och organisationer förväntas idag proaktivt arbeta med frågor om hållbarhet. Engagemanget kring hållbarhet och miljöfrågor ökar bland intressenter och i samband med att intresset ökar, ökar även kraven på en mer ingående hållbarhetsstrategi från företagen.

För att möta behoven av har EU beslutat om att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som träder i kraft 1 januari 2024.

 I praktiken innebär det att företag och organisationer kommer att behöva rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Det primära syftet är att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö, samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor.

 - Som resultat kommer direktivet att bidra till ökad transparens då företagen behöver lämna ut mer omfattande hållbarhetsrelaterad information. För företaget innebär det även att det kommer bli lättare att koppla företagets affärsmodeller till hållbarhet, kommenterar Marie Baumgarts, Partner och Sustainability expert på KPMG Sverige.

 KPMG:s europeiska nätverk har tidigare publicerat en fördjupande guide till hur företag kan förbereda sig inför införandet av ESRS. Guiden finns att ladda ner här.