KPMG:s hållbarhetsteam vinner KPMG 100 Year Innovation Award!

Under KPMG:s 100-årsfirande premierades den allra första vinnaren av KPMG:s Innovationspris, 100 Year Innovation Award. Teamet bakom ett framgångsrikt samarbete med Södra och Microsoft, där kreativitet och nytänkande genomsyrat projektet vann välförtjänt.

Som en del av KPMG 100-årsfirande har KPMG introducerat ett nytt innovationspris som ska delas ut årligen. Priset syftar till att uppmuntra medarbetarna att vara innovativa och söka möjligheter till utveckling i sina roller på sätt som även stödjer företagets strategiska agenda och bidrar till att stärka KPMG marknadsposition. 

Vinnaren, Södra ESG Team, stod ut bland alla nominerade kandidater, som den som bäst mötte alla kriterier och syftet med priset. Projektet har drivits i samarbete mellan KPMG, kunden Södra och allianspartnern Microsoft.

Caroline Kolmodin Palm, projektledare för uppdraget, kommenterar: 

”Det är fantastiskt roligt! Vi har sedan start pratat om detta som ett innovationsprojekt. När vi påbörjade vår resa för ett år sedan tillsammans med Södra och Microsoft var produkten helt ny - så projektet har hela tiden präglats av mycket kreativitet och nytänkande. Detta känns som ett perfekt sätt att fira projektets 1-års dag!”

Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets, menar att KPMG 100 Year Innovation Award är ett viktigt instrument i KPMG:s tillväxtstrategi och att Södra ESG Team är värdiga vinnare:

”De har varit innovativa, gått in i uppgiften orädda och med öppna sinnen. De har jobbat tätt, inte bara mellan olika kompetensområden inom KPMG utan också med kunden och vår allianspartner. Leveransmässigt inför de en helt ny digital lösning och process som klart förbättrar kundens arbete med rapportering och analys av hållbarhetsinformation. De är värdiga vinnare!”   

Stort grattis till alla i teamet: Caroline Kolmodin Palm, Lars Åkne, Jonathan Kunfu, Reinis Vaivods, Justus Minx, Filip Wiklund, Mustafa Aljumaili, Tor Raswill, Lia Zetterlund, Christopher Larsson, Marie Baumgarts och Peter Lindström.  

Fakta/KPMG 100 Year Innovation Award

Innovationspriset etableras 2023 i samband med att KPMG Sverige fyller 100 år. Priset syftar till att uppmuntra KPMG:s medarbetare att vara innovativa och söka möjligheter att utvecklas i sina roller på sätt som även stödjer företagets strategiska agenda och bidrar till att stärka KPMG marknadsposition. För att kvalificera sig ska det finnas en tydlig länk mellan innovation, vårt medarbetarlöfte och varumärket. Vinnaren utses efter en för alla medarbetare öppen nomineringsprocess, därefter utvärdering och beslut i företagsledningen. Prissumman är 100 000 kr som ska användas till utbildning utomlands, konferenser, seminarier, studiebesök eller liknande aktiviteter som stärker pristagarens utveckling/karriär inom KPMG.