Christopher Larsson och Lotten Wanther är årets KPMG-stipendiater

Varje år premierar KPMG två medarbetare med varsitt stipendium avsett för högre utbildning utomlands. Årets stipendiater är Christopher Larsson, ESG-specialist inom Audit & Assurance i Stockholm samt Lotten Wanther, konsult inom Finance Transformation i Göteborg. 

Årets stipendieutdelning var extra högtidlig när den skedde under KPMG:s 100-årsjubileum på Avicii Arena. Stipendiaterna fick träffa och motta priset, inte bara från KPMG:s nuvarande ordförande Björn Dahl och VD Mathias Arvidsson, utan också från stipendiernas instiftare som var särskilt inbjudna. Båda VD för KPMG under tidigare perioder i företagets historia.

”Det känns otroligt kul och hedrande! Jag tycker om att jobba i en internationell miljö och har fått göra det mycket på KPMG, vilket gör det extra roligt att få den här utmärkelsen som ger stora möjligheter att utveckla det ytterligare”, kommenterar Christopher Larsson. 

”Det är fantastiskt roligt, och värdefullt på flera sätt. Det är dels otroligt hedrande att bli bekräftad på ett sådant här sätt samtidigt som det känns spännande att tänka på de möjligheter till utveckling och förkovring som det ger, kommenterar Lotten Wanther.

Christopher Larsson tilldelas KPMG:s Sten Nackstadstipendium för att han snabbt blivit en av de ledande experterna på hållbarhetsområdet och rådgivare inte bara i Sverige utan i Norden och även Europa. Han är en ledande person i KPMG:s Europeiska ESG-nätverk och vägleder EU-kommissionen avseende det nya regelverket för hållbarhetsrapportering. Han är social, håller alltid en hög servicenivå och är en betydelsefull förebild och ledare i KPMG:s tillväxtresa.

Lotten Wanther tilldelas KPMG:s 75-årsstipendium för att hon skapar både bra resultat och välmående runt sig. Både som informell och formell ledare tar hon ansvar för både individer och team. Hon tar särskilt ansvar för medarbetare och tillväxt på Göteborgskontoret men spelar en viktig roll för tillväxten inom Finance Transformation som helhet. Hon har haft en avgörande roll för att effektivt bygga och utveckla relationen med en av KPMG:s viktigaste stora kunder, Volvo Cars. 

Fakta/KPMG:s stipendier

Stipendierna har funnits sedan 1986 respektive 1998 och uppgår idag till ca 120 000 kr vardera. Sten Nackstadstipendiet tilldelas en medarbetare som har utmärkt sig genom professionella insatser under en längre tid och som bedöms ha stor utvecklingspotential i sin fortsatta yrkesverksamhet i KPMG. KPMG:s 75-årsstipendium tilldelas en medarbetare som under det gångna året har utmärkt sig genom professionella insatser som bedöms ha en positiv betydelse för KPMG:s utveckling.

Syftet med båda stipendierna är att ge kvalificerade medarbetare i KPMG möjlighet till vidareutbildning utomlands inom områden kopplade till KPMG:s verksamhet. Utbildningen kan ske i form av studier, deltagande i konferenser och seminarier, praktiskt arbete eller annan aktivitet som möter syftet med stipendiet, nämligen att stärka medarbetarens förutsättningar för arbetet i KPMG.