Björn Dahl

Chairman of the Board

KPMG i Sverige

Efter att ha arbetat för KPMG i Los Angeles i 7 år, började Björn på Transaction Services i Stockholm i början av 2005. Björn har en bred erfarenhet från att stabilisera underpresterade företag genom att identifiera möjligheter för strategisk, operativ, organisatorisk och ekonomisk förändring och verkställa dem för att nå verkliga resultat. Hans erfarenhet omfattar ett brett utbud av nationella och internationella förvärv och avyttringar. Han har erfarenheter inom en rad olika branscher såsom tillverkning, bilindustrin, sjukvård, gruvdrift, detaljhandel och konsumentprodukter.

  • Deal Advisory
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Rådgivning
  • B.A. Economics, with minor in Accounting, University of California, Los Angeles