När vi blickar framåt mot 2030 kan vi med säkerhet anta att data driver mer dynamiska finansiella tjänster med färre manuella uppgifter, vilket leder till besparing av tid och resurser samt ger en skräddarsydd kundupplevels efter kundens specifika förväntningar och önskemål. Detta ses idag inom försäkringsbranschen, där individer inte längre behöver betala årliga premier utan vid behov. Kostnaden justeras i realtid efter beteende och aktivitet – tack vare data.

"Kunder förstår värdet av deras data och delar dem gärna med organisationer om de upplever att det finns en fördel med att göra det, vilket leder till ett ökat samarbete mellan olika organisationer", säger Rasmus Sundkvist, Financial Services.

Artificiell Intelligens som verktyg för lyckad analys

För att ytterligare försäkra kunder om fördelarna, har problematiken kring dataskydd och AI åtgärdats genom starkare reglering. Även dataskyddsmyndigheter har stärkt sin tillsyn, vilket har resulterat i allt fler sanktionsavgifter. Organisationer ser således en potentiell risk för anseendeskada om de missbrukar kunddata för egen vinning

"Medvetenhet kring dataskydd drivs oftast av rädsla att bli sanktionerad snarare än att se ett strategiskt värd i att skydda kundens integritet. Vi tror att många organisationer skulle tjäna på att fokusera ännu mer på "privacy by design" i utvecklingen av produkter och tjänster", Katarina Rakovic, Cyber Security.

Organisationernas förmåga att implementera och använda AI som verktyg för prediktiv analys avgör deras potential att lyckas. Och med så många sfärer av mänsklig aktivitet som genererar data, inkl. sociala medier och onlinespel, är den potentialen överdimensionerad. Organisationer uppskattar utmaningar som ny teknik medför och hittar innovativa lösningar som fokuserar på balansen mellan AI användningen och ansvaret för mänsklig handlingskraft och kontroll.

"När man implementerar ett nytt AI system som medför behandling av personuppgifter måste det finnas ett tydligt syfte och en riskanalys med mitigerande åtgärder; när AI systemet väl är i gång är det viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och utvärdera och bedöma om systemet uppfyller dataskyddskraven samt grundläggande fri- och rättigheter", Kristina Christensen, Risk & Compliance Consulting.

Nya disruptiva aktörer på marknaden

År 2030 kommer den ökade användningen av AI medföra nya aktörer på marknaden med ännu bredare utbud av finansiella tjänster, exempelvis banker som idag erbjuder en ständigt växande svit av tjänster. Dock väljer aktörer utanför den traditionella finansiella sektorn de mest lukrativa av dessa tjänster, där bankerna möts av hög konkurrens. En dramatisk minskning av infrastrukturkostnaderna, med molnbaserade banksystem nu allmänt tillgängliga, har minskat hindren för inträde i banksektorn. Det faktum att nya banker kan bygga hela teknikstackar från grunden ger dem en enorm smidighet – och när data flödar genom dessa stackar kan de växa snabbt.