KPMG har sedan länge haft ämnen som inkludering, jämställdhet och mångfald som prioriterade områden inom verksamheten, och släppte tidigare i år rapporten KPMG Diversity, Equity and Inclusion Report. Som ett steg framåt i de interna satsningarna har KPMG nu blivit medlemmar i Diversity Charter Sweden, ett nätverk för företag som vill arbeta framgångsrikt med mångfald.

Att aktivt arbeta med ämnen som inkludering, mångfald och jämställdhet är idag inte bara en hygienfaktor hos företag, utan ett absolut måste. Jag är stolt över att vi inom KPMG tar dessa frågor på största allvar och har under tid arbetat aktivt med interna utbildningar såväl som externa rapporter. Vårt medlemskap i Diversity Charter Sweden är ytterligare ett steg för att ständigt förbättra och lära oss inom ämnesområdena, säger Jessica Collins, Head of People and Culture på KPMG.

Diversity Charter Sweden driver ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfald. Nätverket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling genom våra regelbundna aktiviteter. Som medlemsorganisation förbinder man sig för att aktivt arbeta med mångfald genom att anta utmaningar utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Vid frågor, kontakta gärna:
Johanna Westin, Press and PR-Manager KPMG i Sverige
076-525 01 16
johanna.westin@kpmg.se