Vår satsning inom Inclusion, diversity & equity (IDE) involverar flera aspekter, varav en kretsar kring föräldraskap. Syftet med den här intervjuserien är att ge en inblick i hur det kan se ut att arbeta på KPMG som förälder. Victor Crona arbetar inom Management Consulting och i den här artikeln delar han med sig om sin upplevelse.

Att vara tvåbarnspappa har gett nya insikter i arbetslivet enligt Victor Crona. Han jobbar på Finance Transformation inom Management Consulting. Prioritering och flexibilitet har varit nyckelkomponenter i kombinationen av föräldraskap och sitt arbete på KPMG.

Att kombinera föräldralivet med att arbeta på KPMG

. Victor Crona arbetar inom Management Consulting och i den här artikeln delar han med sig om sin upplevelse av att vara förälder och arbeta på KPMG.

Flexibilitet möjliggör karriärambitioner

Victor menar att den viktigaste fördelen som KPMG kan erbjuda någon som är förälder är flexibiliteten och autonomin. Han känner att han kan planera sina dagar efter behov för att lägga livspusslet.

– Självklart måste jag sköta mina möten och matcha mina arbetstider med mina kunder. Om jag behöver hämta tidigt på förskolan eller hantera ärenden är det inte ett problem. Den flexibilitet som KPMG erbjuder har möjliggjort att jag har kunnat upprätthålla mina höga karriärsambitioner och jag kan fortsätta arbeta många timmar när det behövs, men anpassat till mig och min familj.

Att kunna jobba hemifrån eller från mor- och farföräldrarna i Örebro om barnen är sjuka eller förskolan är stängd är klara fördelar som Victor verkligen uppskattar med att vara på ett företag som KPMG.

Ett viktigt ämne att belysa

Som förälder har nyckeln varit att ha en klar dialog med kollegor och kunder och sätta tydliga förväntningar och prioriteringar. Victor har också känt att föräldraskapet har gjort honom till en bättre konsult.

– Att vara förälder har verkligen fått mig att bli mer effektiv och beslutsam i min roll som konsult. Jag är bättre på att prioritera och har fått nya och mer resultatorienterade perspektiv på arbetsrelaterade frågor. Jag tror också att det har hjälpt mig att utvecklas som ledare berättar Victor.

För att fortsätta göra livet enklare för föräldrar på KPMG anser Victor att vi måste prata mer om att kombinera föräldraskap och arbete på byrån. Det är ett viktigt ämne att belysa för att stärka kulturen och hjälpa anställda se fördelarna och inte bara de generellt upplevda begränsningarna. Det nya hybrida arbetssättet som har vuxit fram ur pandemin är ett fantastiskt verktyg för föräldrar att ta till vara på.

kontor i sverige

Kontakta oss