Vår satsning inom Inclusion, diversity & equity (IDE) involverar flera aspekter, varav en kretsar kring föräldraskap. Syftet med den här intervjuserien är att ge en inblick i hur det kan se ut att arbeta på KPMG som förälder. Johanna Hagström arbetar inom Audit och här berättar hon om sin upplevelse av just detta.

Johanna har arbetat på KPMG sedan 2009 och är partner sedan 2021. Hon är även förälder till två barn. Det bästa med att jobba på KPMG är enligt Johanna att det är ett internationellt företag som ger möjlighet att arbeta med kollegor från hela världen. 

Att kombinera föräldralivet med att arbeta på KPMG

Johanna Hagström arbetar inom Audit och delar sina erfarenheter av att kombinera föräldralivet med att arbeta på KPMG.

IDE – avgörande för att attrahera topptalanger

För att uppnå bäst resultat tror Johanna att olika team och nya förhållningssätt är det som kommer att göra oss starkare. Olika bakgrunder och kompetenser ökar den totala kunskapen och ger kunderna ett högre mervärde. Det är de nya perspektiven som hjälper oss att förstå våra kunder och tillhandahålla bättre lösningar.

– Jag tror att Inclusion, diversity & equity kommer att vara avgörande för att attrahera topptalanger. Det ska inte vara vår bakgrund eller kompetens som förenar oss – det ska vara att vi vill jobba tillsammans och åstadkomma stora saker som håller oss samman, säger Johanna.

Karriärmål och föräldraskapets superkrafter

Johannas erfarenhet är att hon fick det stöd hon behövde i sin nya roll som partner och som förälder. Hon betonar vikten av att vara tydlig med sina karriärmål.

– Som förälder tycker jag att det är viktigt att vara tydlig med sin Performance Manager och Line Manager avseende ens mål i karriären, säger Johanna. Pandemin gjorde det lättare att gå på möten trots att man fick stanna hemma med ett sjukt barn. Det är viktigt att komma ihåg att vara förälder ger dig superkrafter inom områden som multitasking, att behålla lugnet i stressiga situationer och att prioritera. Dessa superkrafter är väldigt användbara i rollen som revisor också.