Hållbarhet och klimat står högt upp på agendan hos många finansiella institutioner. Under våren deltog ett team från KPMG i ett hackathon* för att lösa två utmaningar för storbanken Swedbank kopplade till klimatriskanalys och datamodellering – och med bidraget ”Green Swedbank” tog teamet hem förstaplatsen i en av kategorierna.

Här berättar projektledaren Mathilda om den spännande uppgiften.

Mathilda Julin, KPMG Sverige.

Mathilda Julin från KPMG Sverige ingick i teamet som tog hem förstaplatsen i sektorn ”Banking”.

Hur fick KPMG möjlighet att göra detta hackathon med Swedbank?

– KPMG och SAS har ett starkt lokalt och globalt samarbete där vi tillsammans hjälper våra kunder till bättre, effektivare och databaserade beslut baserat på SAS analys- och modelleringsplattform. Swedbank är en av våra gemensamma kunder där vi på KPMG med hjälp av SAS plattform kunde skapa värde inom hållbarhetsområdet för banken. 

Beskriv vad uppgiften gick ut på

– Swedbank hade två utmaningar där de såg möjligheter med att använda data och analys för bättre beslut. Det ena området var inom klimatriskanalys, baserat på översvämningsdata och fastigheter, och det andra inom datamodellering för mer automatiserade processer. Med SAS-plattformen och KPMG:s erfarenhet från branschspecifika lösningar samt datamodellering och analys kunde vi skapa en PoC (Proof of Concept) för bättre beslutsunderlag och tidsbesparingar hos banken.

Vad innebär lösningen och bidraget ”Green Swedbank” som ni i teamet tog fram?

– Hållbarhet blir en allt viktigare fråga inom den finansiella sektorn. Översvämningar är en aspekt av klimatförändringar som kommer att orsaka ökade ekonomiska konsekvenser i framtiden och påverka hur vi lever våra liv och var vi investerar. En sådan klimatrisk måste finansiella institutioner ta hänsyn till när de fattar beslut. Under vårens hackathon byggde vi en lösning som ger Swedbank förutsättningar för snabbare och mer databaserade beslut i sin bedömning av översvämningsrisker i olika geografiska områden.

Kontakta oss

SAS Hackathons motivering till förstaplatsen i sektorn ”Banking”:

”Det vinnande bidraget är en nytänkande idé och lösning som drastiskt kommer minska riskerna med klimatförändringen. Liknande lösningar för att hantera sådana risker har hittills saknats på marknaden. Affärscaset är tydligt och övertygande samtidigt som tekniken kommer till användning på bästa vis med en prediktionsmodell och tydligt definierat affärsvärde. Teamet har på bästa sätt kombinerat ESG och hållbarhet med relevant data, som gör att lösningen så gott som är redo att lansera. Stort grattis till det vinnande teamet och från hela #SASHackathon team”.

*KPMG deltog tillsammans med Swedbank på SAS Hackathon 2022. Teamet bestod av Megan van der Westhuizen från KPMG Sydafrika och Mathilda Julin, KPMG Sverige. Här kan du läsa mer om bidraget Green Swedbank. SAS Hackathon är en tävling och samtidigt en innovationshubb där några av de främsta data- och techentusiasterna deltar. Målet är att finna lösningar på organisatoriska eller humanitära utmaningar genom att använda SAS Analytics, AI samt open source på Microsoft Azure. Under årets upplaga var omkring 1 300 deltagare anmälda, från 50 länder.

Se filmen som presenterar lösningen: