KPMG i Sverige har i veckan publicerat sin första rapport på temat Inclusion, Diversity & Equity (IDE). Syftet med rapporten är att synliggöra det arbete som görs inom inkludering, mångfald och rättvisa, samt de initiativ som drivs av företagets IDE-ambassadörer, med målet att göra KPMG till en ännu mer inkluderande arbetsplats.

“För att uppnå våra mål inom inkludering och mångfald behöver vi göra jobbet och också utvärdera hur väl vi lyckas. Vi kommer att fortsätta den här resan och fortsätta utmana oss själva både kort- och långsiktigt. Jag är stolt över att vara en del av KPMG och den positiva utveckling som vi kan se, och jag är också medveten om att det finns mer att göra, säger Patrik Anderbro, vd KPMG Sverige, i rapportens förord.

Rapporten lyfter bland annat KPMG:s strategiska samarbeten inom IDE-området och också den utveckling och de trender som går att utläsa ur olika medarbetarundersökningar.

“Vårt mål på KPMG är att eliminera behovet av IDE-grupperingar eller projekt. Skulle vi uppnå det skulle det innebära att inkludering, mångfald och rättvisa är fullkomligt integrerade i allt vi gör – i vår kultur, hur vi agerar, i våra kunduppdrag och i hur vi rekryterar", säger Annica Hedmark, Head of People & Culture, i den färska rapporten.

Kontakta oss

Ladda ned PDF