En tydlig majoritet vill skifta fokus och påskynda sina kostnadsomvandlingsinsatser, visar KPMG:s nya undersökning, ”New cost imperatives in banking”, som tar tempen på över 200 chefer på världens storbanker. Hela 61 procent angav att kostnadsminimering har blivit en allt viktigare strategisk prioritering till följd av pandemin, med digitalisering som den allra viktigaste utgiftsposten.

Vi ser att banker har sjösatt ett flertal kortsiktiga mikroinitiativ för att sänka kostnaderna, men för att kostnadseffektivisera på ett hållbart sätt bör banker istället tillämpa ett holistiskt perspektiv och fokusera på större besparingsprogram. På så sätt blir kostnadseffektiviseringen långsiktig och mer bestående. Ta del av vår rapport för att djupdyka i hur en sådan kostnadsstrategi kan se ut samt vilka parametrar du bör ha koll på.

Undersökningen i korthet:

  • 61% av de tillfrågade uppgav att kostnadsminimering har blivit en betydande strategisk prioritering
  • 59% angav att digitalisering är den viktigaste kostnadsparametern
  • 83% skiftar fokus på sina kostnadsoptimeringsinsatser och 85% påskyndar arbetet kring dem
  • 66% satte ett kostnadsbesparingsmål på mer än 10% av kostnadsbasen under de närmaste tre åren
  • Engagerat ledarskap (91%), kultur (89%) och ansvarsskyldighet (89%) är förutsättningar för ökad effektivisering
  • Dock upplever endast 58% av tillfrågade att den interna kulturen stöttar besparingsinitiativen