Johan Sydow

Management Consulting

KPMG i Sverige

Johan ansvarar för utvecklingen av våra tjänster inom Financial Services transformation.

Johan är en erfaren managementkonsult inom bank och försäkring samt ansvarig för KPMG Financial Services transformation i Sverige. Han har en bred erfarenhet från förstudier till stora transformationsprogram samt expertroller inom risk & finans. Johan trivs med att jobba i tvärfunktionella team som tillsammans löser komplexa problem, gärna inom områden kopplade till nya frågeställningar eller teknologier

Sedan Johan startade som konsult 2006 har han lett flera stora konton och tranformationsprogram inom finans- och riskområdet, primärt på banker. Johan har därmed utvecklats till en kompetent projektledare och expert inom områden relaterade till IFRS, GSIB, FINREP, COREP, regelverksrapportering, REA-optimering, operationella risker, kreditförluster mm.

  • Financial Services transformation
  • Management Consulting
  • Civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot Technology Management, Lunds Tekniska Högskola

  • Kurser i finans och strategi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet