Inspireras av hur Mentimeter har byggt sin kultur

Vi fick lyxen att prata med Anna Gullstrand, VP People på Mentimeter, om företagets prisade kultur. Här bjuder Anna på tips, lärdomar och framtidsspaning kring kulturbyggande på arbetsplatsen.


Ett av Annas stora intressen är att utveckla människor och skapa förutsättningar för framgångsrik prestation på lång sikt. Det gör hon varje dag i sitt arbete på Mentimeter, ett företag som erbjuder en digital tjänst för att skapa interaktion under möten och presentationer. Nyligen mottog de utnämningen årets HR-team i Human Growth Awards. För Anna handlar kulturbyggande om vad vi vill förstärka hos varandra. Med positiv psykologi som grund belyser Mentimeter medarbetares styrkor för att skapa en kultur där alla känner sig trygga, betydelsefulla och hörda.

Värderingar – gör istället för att prata om dem

Mentimeter arbetar utifrån värderingarna att inkludera alla, vara ödmjuk, jobba smart, ta ansvar och ha roligt. Tillsammans med positiv psykologi ligger värderingarna till grund för allt ifrån rekryteringsprocesser, onboarding, lärande, feedbacksamtal och gruppmöten. Värderingarna stärker psykologisk trygghet och inre motivation och grundläggande mänskliga behov – som exempelvis gemenskap, självständighet och självförverkligande – belönas.

– Vi arbetar aktivt med vår kultur varje dag och värderingarna står alltid i centrum. Vi har veckomöten med alla 150 anställda där fokus är att engagera så många som möjligt, berättar Anna.

Mentimeter arbetar med ett öppet informationsflöde och en hög transparens. Det finns en uttalad princip att dela information med alla så fort som möjligt.

– Alla anställda ska så långt som det går få veta saker samtidigt, oavsett om de är chefer eller inte. Om alla har samma information tillgänglig direkt så kan alla medarbetare ta bättre beslut och påverka sin egen framtid, säger Anna.

Anna Gullstrand, VP People på Mentimeter

Anna Gullstrand, VP People på Mentimeter

Introducera kulturen tidigt i en medarbetares resa

Under 2021 ska företaget fördubbla antalet anställda och Mentimeter kommer fortsättningsvis måna om sin kulturresa. Anna berättar att i planeringen ligger en utveckling av deras introduktionsprocess där fokus blir en mer upplevelsebaserad onboarding:

– De nya medarbetarna kommer att få olika uppgifter att lösa tillsammans där de behöver interagera med tidigare anställda, utföra övningar och reflektera över våra värderingar.

Att förändra en kultur

På alla arbetsplatser finns en kultur, oavsett om den är skapad medvetet eller omedvetet. Om den upplevda kulturen inte överensstämmer med kulturen som företaget önskar ha behövs en förändring, men det krävs mod att förändra en kultur säger Anna:

– Ett bra tips är att beskriva vad du ser, det vill säga beteende, och hur du tycker att det påverkar resultatet utan att döma eller lägga sina egna värderingar i det. Sen är det dags att påbörja en förändring.

Anna Gullstrands tips på kulturfrämjande aktiviteter:

  

Öppenhet

Det finns inga dumma frågor. Hur frågor besvaras och vilket tonfall som används är viktigt. Uppmuntra medarbetarna att ställa frågor, det ska finnas ett forum där kollegorna kan göra det öppet men givetvis även anonymt. Även känsliga frågor ska få ett tydligt svar. Gör det gärna i ett forum där ni är många medarbetare. På så vis kan frågorna besvaras snabbt och svaret kan komma till nytta för fler.

Transparens

Hemlighåll inte saker i ledningen. Dela med er till medarbetarna direkt. Så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för alla.

Arbeta agilt

Utvärdera och reflektera. Efter ett avslutat projekt – fråga; vad har vi åstadkommit, vad gjorde vi bra och mindre bra, varför fick vi det resultatet och vad har vi lärt oss till nästa gång? Gör detta på individ- och gruppnivå. Har du inget naturligt avslut kan reflektion planeras in en gång i månaden. Ett sådant arbetssätt ger tydlig koppling mellan det som utförts och resultatet. Effektiviteten i gruppen ökar och det sker ett aktivt lärande.

Delaktighet

Låt teamen ha ”stand-ups” där medarbetarna reflekterar över vad det har gjort, vad som ska göras och vilka hinder de kan möta, snarare än att avrapportera. Medarbetarna ska kunna göra det utan ledare. På så vis når man en ”jobba tillsammans-effekt”.

Kommunikation

Använd bara din mail för externa relationer. Teams eller Slack är bättre kanaler för enkel kommunikation kollegor emellan. På Slack har Mentimeter en ”praise-kanal” som går varm. Där lyfter de varandras beteenden kopplat till värderingarna för att visa tacksamhet och uppskattning ofta.

Ta action

Ta initiativ till förändring, genomför och utvärdera. Många underskattar hur svårt det är att förändra en kultur eftersom det är beteenden, normer och vanor som ska ändras. Människor måste få uppleva för att känna det positiva med förändringen. Börja i ett pilotprojekt, reflektera över resultatet och förändra igen. Utnämn en ansvarig som konsekvent arbetar för förändring.

Mentimeter erbjuder en tjänst för att skapa interaktiva möten och presentationer. Frågesporter, omröstningar och ordmoln kan ge information i realtid och skapa mer engagemang i möten. Med sina 100 miljoner användare globalt är Mentimeter otroligt populärt men det är inte bara produkten som nått framgång. Det interna arbetet med Mentimeters arbetsplatskultur har prisats, senast i Human Growth Awards utnämning till årets HR-team.