Coronapandemin har lyft upp digitalisering ytterligare på agendan för företag och organisationer världen över. Efterfrågan på e-handelsplattformar, digitala kundtjänstkanaler och kontaktlösa banktjänster har eskalerat när allt mer av våra liv sköts digitalt och på distans. Den senaste upplagan av Pulse of Fintech visar att detta bara är början.

Sverige har kunnat accelerera sin utveckling på det digitala planet från en redan stark position. Mycket tack vare en väl utbyggd digital infrastruktur, digitala identifieringslösningar samt en befolkning som tagit till sig av de mobila och finansiella tjänsterna.

Martin Ekstedt
KPMG Sverige

Sverige sticker ut

Mitt i pandemin plockade fintechbolag in 41 miljarder dollar i riskkapital, vilket är den näst högsta nivån någonsin. Digitala betallösningar är fortfarande en het sektor. I Sverige stack Klarna återigen ut genom att ta in 650 miljoner dollar i nytt kapital vilket är den näst största transaktionen i sektorn i EMEA-regionen under 2020.

Under 2020 var Sverige det mest aktiva landet i Norden när det gäller fintechinvesteringar. Open banking fortsatte att växa och Sverigebaserade Tink drog in 101 miljoner dollar i investeringar under andra halvåret.

Börsintroduktioner kommer att vara i fortsatt fokus även 2021, som en följd av hög aktivitet under 2020 där flera välkända ”enhörningar” listades världen över.

– Det svenska betalteknik-bolaget Trustly är också på väg mot en listning, och väljer Stockholmsbörsen som sin hemmaplan. Detta kan ses som ytterligare tecken på styrkan hos den svenska fintechhub som etablerat sig, säger Martin Ekstedt.

Att hålla koll på:

Olika former av finansieringslösningar som är tillgängliga för konsumenter vid köptillfället kommer att bli allt vanligare och mer lättillgängliga. Investeringar lär även skifta fokus mot mindre mogna segment av fintechmarknaden. En större bredd av finansiella tjänster och även andra relaterade tjänster och processer kommer att se en ökad digitalisering till följd av detta.

– Regtech är ett sådant område där vi sannolikt kommer att se ökade investeringar i Norden. Det finns ett ökande antal regtechbolag som bland annat tillämpar AI för att tillse regelefterlevnad i nuvarande och framtida miljö. Vi kommer med stort intresse att följa även nästa generation av bolag som växer fram ur den svenska fintechsektorn, säger Martin Ekstedt.

Kontakta oss