Genomgripande förändringar av skattesystemet föreslås i ESO-rapport

ESO-rapport med förslag på skattereform

Avskaffade 3:12-regler och enhetlig kapitalvinstbeskattning föreslås i en ny rapport av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

1000

Kontakt

Johanna Ahlstedt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

Det är dags för en ny stor reform av det svenska skattesystemet. Det anser Klas Eklund, namnkunnig nationalekonom som författat rapporten på uppdrag av ESO, en självständig kommitté under Finansdepartementet.

I rapporten föreslås genomgripande ändringar på flera områden inom den svenska skatterätten såsom:

  • Enhetlig kapitalvinstbeskattning av utdelningar. Enligt förslaget bör all utdelning, oavsett om den kommer från börsnoterade innehav eller ett fåmansbolag, beskattas till 25 procent hos mottagaren. Klas Eklund uppmanar även regeringen att utreda en reducering av lönebaserat utdelningsutrymme för innehavare av kvalificerade andelar. Förslagen är ett led i hans ambition att avskaffa de så kallade 3:12-reglerna helt och hållet.
  • Bolagsbeskattningen föreslås bli mer neutral. Eklund anser att olika skattesatser för olika typer av intäkter bör undvikas så långt det går. Han vill även se en fortsatt sänkning av bolagsskattesatsen samt inskränkningar i avdragsrätten för ränteutgifter.
  • 25 procent moms föreslås för samtliga omsättningar – momsen för alla tjänster och varor som i dag är föremål för nedsatt moms höjs således. Eklund vill även att moms ska tas ut på sektorer som i dag är befriade från moms, bland annat fastighetssektorn.
  • En del i momsförslaget är införandet av en särskild aktivitetsskatt för banker.
  • Stora förändringar föreslås även för beskattning av arbete. Syftet är att åstadkomma en lägre marginalskatt. Brytpunkten för statlig inkomstskatt föreslås därför höjas kraftigt. Vidare föreslås inkomster upp till 95 000 kronor bli skattefria.

I ESO-rapporten konstateras att mycket har förändrats i Sverige sedan den senaste stora skattereformen för 30 år sedan, 1990-1991. Särskilt har detta att göra med digitaliseringen och att skattebaserna blivit rörligare, skriver Eklund.

ESO:s rapporter har ingen formell eller tydlig informell roll i det svenska lagstiftningsarbetet.


KPMG:s kommentar

Det har gått många år sedan 1990-talets stora skattereform. Det kan konstateras att det finns många saker som skulle kunna förbättras inom den svenska skatterätten. Klas Eklunds förslag är långtgående och innehåller flera punkter som kan bli politiskt kontroversiella, till exempel höjningen av momsen på mat och avskaffande av 3:12-reglerna. Det återstår därför att se i vilken utsträckning förslagen kan drivas vidare av nuvarande eller efterföljande regeringar.

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera nuvarande regler eller förslagen ovan.

Läs mer
2020:7 Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform (PDF 1,84 MB)


Johanna Ahlstedt
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Sebastian Orre
+46 70 930 02 26
sebastian.orre@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.