Flera åtgärder inom moms i EU:s nya Tax Action Plan

Flera åtgärder inom moms i EU:s nya Tax Action Plan

Den 15 juli 2020 antog EU-kommissionen en Action Plan inom skatteområdet. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2024.

1000

Kontakt

Marie Hedin

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den 15 juli 2020 antog EU-kommissionen en Action Plan, COM(2020) 312 (PDF 713 KB), med 25 åtgärder som syftar till att göra beskattningen rättvis, enklare och bättre anpassad till den tekniska utvecklingen. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2024.

De 25 åtgärderna är indelande i olika övergripande områden; registrering, rapportering/deklarationer, skatteinbetalning, samarbete mellan myndigheter och skattetvister. Gemensamt är att de alla syftar till att förenkla för skattebetalare, stärka den inre marknaden och försvåra möjligheterna till skatteundandragande. Gemensamt är även att åtgärderna syftar till att modernisera skatteuppbörden inom EU så att den anpassas till dagens högteknologiska samhälle.  

Några av momsåtgärderna som ingår i planen: 

  • Ett enda EU VAT-nummer 
  • Modernisering av momsredovisningen 
  • Utökning av tillämpningsområdet för VAT One Stop Shop 
  • Gemensamma regler för skattenärvaro
  • Eurofisc blir en EU hub för skatteinformation 
  • Momsreglerna för finansiella tjänster uppdateras 
  • Ändringar gällande vinstmarginalbeskattning inom resebranschen
  • E-handelspaket för punktskatter 


KPMG:s kommentar 

Den Action Plan som antagits av kommissionen är en del i en ambitiös agenda för att modernisera och effektivisera skattehanteringen inom EU. Den bygger i vissa avseenden på initiativ som redan varit eller är uppe för diskussion och utredning inom EU (exempelvis översynen av momsundantaget för finansiella tjänster och översynen av reglerna för vinstmarginalbeskattning). Det är välkommet att EU-kommissionen nu prioriterar dessa frågor som viktiga åtgärder i det kommande regelarbetet. 

Det är även positivt att EU-kommissionen tar tag i områden där tolkningar av EU-gemensamma regler idag i många fall spretar vilket riskerar bidra till en mer ineffektiv inre marknad inom dessa områden. Ett exempel på detta är skattemässig närvaro i en medlemsstat. 

Sammanfattningsvis ser vi att den Action Plan som EU-kommissionen antagit kommer att leda till en hel del förändringar på momsområdet om den skulle realiseras fullt ut. Vi följer utvecklingen och EU-kommissionens arbete och kommer att fortsätta rapportera om åtgärder och förslag från kommissionen. 

Har du frågor om moms eller andra indirekta skatter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Marie Hedin
marie.hedin@kpmg.se

Pontus Fornell
pontus.fornell@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.